מיסטיקה אסלאמית, בין מזרח למערב (26.4)

ערב לכבוד צאת ספרה של פרופ׳ שרה סבירי, Perspectives on Early Islamic Mysticism
תאריך: 26/04/2020
יום ראשון ב' באייר תש"פ
שעה: 16:00
₪ 0.00

שימו לב: האירוע נדחה.

ביד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

16:00 / התכנסות
16:30 / ברכות

פרופ’ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי

19:00-16:45 / רב שיח
מנחה:
ד״ר מלילה הלנר־אשד, מכון הרטמן והאוניברסיטה העברית

משתתפים:
ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית
ד״ר אבישי בר־אשר, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ ברוריה ביטון־אשקלוני, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ דוד שולמן, האוניברסיטה העברית
דברי סיכום: פרופ׳ שרה סבירי, האוניברסיטה העברית

ניתן להירשם גם טלפונית > 02-5398855

שימו לב: האירוע נדחה.

ביד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

16:00 / התכנסות
16:30 / ברכות

פרופ’ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי

19:00-16:45 / רב שיח
מנחה:
ד״ר מלילה הלנר־אשד, מכון הרטמן והאוניברסיטה העברית

משתתפים:
ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית
ד״ר אבישי בר־אשר, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ ברוריה ביטון־אשקלוני, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ דוד שולמן, האוניברסיטה העברית
דברי סיכום: פרופ׳ שרה סבירי, האוניברסיטה העברית

ניתן להירשם גם טלפונית > 02-5398855