מסורתיות מזרחית־ספרדית ושאלת הפרגמטיזם (5.7)

מפגש שישי בסדרת מסורתיות יהודית במבט רעיוני
תאריך: 05/07/2022
יום שלישי ו' בתמוז תשפ"ב
שעה: 18:00
₪ 0.00

מסורתיות מזרחית־ספרדית ושאלת הפרגמטיזם

יום שלישי | 5.7.22, ו' בתמוז | 18:00 | בצריף הנשיא, יד בן־צבי ושידור בזום

ד"ר דוד משה ביטון, ראש החוג ללימודי יהדות, הקריה האקדמית אונו, יו"ר כולנא
הרבנית ד"ר נעמה סט, סגנית ראש המדרשה ללימודי יהדות, אוניברסיטת בר־אילן

האם ניתן לזהות קרבה כלשהי בין מסורתיות ספרדית או מזרחית ובין הפרגמטיזם? במפגש זה נבקש לבחון שאלה זו בהקשר של הגותם של הרב בן ציון מאיר חי עזֻיאל, הרב יוסף משאש והרב שלום משאש. נשאל, בין היתר, האם מחויבותם לממד החברתי היא חיצונית למחויבותם ההלכתית? מהן הנחות המוצא שלהם לגבי היחס בין עיון למעשה, ובין יחיד לחברה? האם ניתן לזהות אצלם יסודות חשיבה פרגמטיים?
מנחה: ד"ר נדב שיפמן־ברמן, עמית בתר־דוקטורט, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מפגש שישי בסדרת 'מסורתיות יהודית במבט רעיוני'

ללא תשלום, בהרשמה מראש
טל' לבירורים: 02-5398855 
 

להרשמה, נא למלא פרטים:

 

המפגשים הבאים בסדרה:

יום רביעי | 20.7.2022, כ"א בתמוז תשפ"ב | 19:30-18:00
  מסורתיות יהודית לסוגיה: בין ישראל וארה"ב
הרבה נטלי לסטרג'ר־סיטרוק, הרב חגית סבאג־ישראל וד"ר אריאל פיקאר

מנחה: נריה רפאל כנפו

יום שלישי | 30.8.2022, ג' באלול תשפ"ב | 19:30-18:00
  מפגש מסכם: תרומת המסורתיות לחברה הישראלית
עדינה בר־שלום, פרופ' אבינועם רוזנק וד"ר יהודה מימרן
מנחה: יעל גידניאן קטע אמנותי: יאיר הראל
דברי סיכום: ד"ר חנן חריף

 

 

מסורתיות מזרחית־ספרדית ושאלת הפרגמטיזם

יום שלישי | 5.7.22, ו' בתמוז | 18:00 | בצריף הנשיא, יד בן־צבי ושידור בזום

ד"ר דוד משה ביטון, ראש החוג ללימודי יהדות, הקריה האקדמית אונו, יו"ר כולנא
הרבנית ד"ר נעמה סט, סגנית ראש המדרשה ללימודי יהדות, אוניברסיטת בר־אילן

האם ניתן לזהות קרבה כלשהי בין מסורתיות ספרדית או מזרחית ובין הפרגמטיזם? במפגש זה נבקש לבחון שאלה זו בהקשר של הגותם של הרב בן ציון מאיר חי עזֻיאל, הרב יוסף משאש והרב שלום משאש. נשאל, בין היתר, האם מחויבותם לממד החברתי היא חיצונית למחויבותם ההלכתית? מהן הנחות המוצא שלהם לגבי היחס בין עיון למעשה, ובין יחיד לחברה? האם ניתן לזהות אצלם יסודות חשיבה פרגמטיים?
מנחה: ד"ר נדב שיפמן־ברמן, עמית בתר־דוקטורט, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מפגש שישי בסדרת 'מסורתיות יהודית במבט רעיוני'

ללא תשלום, בהרשמה מראש
טל' לבירורים: 02-5398855 
 

להרשמה, נא למלא פרטים:

 

המפגשים הבאים בסדרה:

יום רביעי | 20.7.2022, כ"א בתמוז תשפ"ב | 19:30-18:00
  מסורתיות יהודית לסוגיה: בין ישראל וארה"ב
הרבה נטלי לסטרג'ר־סיטרוק, הרב חגית סבאג־ישראל וד"ר אריאל פיקאר

מנחה: נריה רפאל כנפו

יום שלישי | 30.8.2022, ג' באלול תשפ"ב | 19:30-18:00
  מפגש מסכם: תרומת המסורתיות לחברה הישראלית
עדינה בר־שלום, פרופ' אבינועם רוזנק וד"ר יהודה מימרן
מנחה: יעל גידניאן קטע אמנותי: יאיר הראל
דברי סיכום: ד"ר חנן חריף