מסורתיות יהודית לסוגיה: בין ישראל וארה״ב (20.7)

מפגש שביעי בסדרת 'מסורתיות יהודית במבט רעיוני'
תאריך: 20/07/2022
יום רביעי כ"א בתמוז תשפ"ב
שעה: 18:00
₪ 0.00

מסורתיות יהודית לסוגיה: בין ישראל וארה״ב

יום רביעי | 20.7.2022 , כ״א בתמוז תשפ״ב | 19:30-18:00

הרבה נטלי לסטרג'ר־סיטרוק, קהילת המניין המשפחתי המסורתי (קונסרבטיבי) כפר ורדים
הרב חגית סבאג־ישראל, מנהלת אקדמית ומרצה בקריה האקדמית אונו, פעילה חברתית בנגב
ד"ר אריאל פיקאר, מכון שלום הרטמן בירושלים ומכון שכטר ללימודי יהדות; מנהל אקדמי של 'בית יוצר
ישראלי' בראשות הרב שי פירון
מה בין המסורתיות המזרחית־ספרדית ובין המסורתיות הקונסרבטיבית? האם שמה של התנועה הקונסרבטיבית
(Conservative) המרמז על אופי שמרני, הולם את אופי פסיקותיה? מה בין הצד הקונסרבטיבי השמרני לבין
הצד הליברלי יותר, ומה בין שניהם למסורתיות הספרדית? מהן הסיבות האפשריות לפערים בין שתי התנועות
הללו, המסורתיות הספרדית והקונסרבטיבית, והאם יתכן שיח פורה ביניהן?
מנחה: נריה רפאל כנפו, ראש תחום תיקון עולם ותפילה בקהילת ציון בירושלים; עמית בבית המדרש
לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים

להרשמה, נא למלא פרטים:

 

המפגש הבא והאחרון בסדרה:

יום שלישי | 30.8.2022, ג' באלול תשפ"ב | 19:30-18:00

מפגש מסכם: תרומת המסורתיות לחברה הישראלית
עדינה בר־שלום, פרופ' אבינועם רוזנק וד"ר יהודה מימרן
מנחה: יעל גידניאן קטע אמנותי: יאיר הראל
דברי סיכום: ד"ר חנן חריף

לפרטים נוספים ולהרשמה: 025398855

מסורתיות יהודית לסוגיה: בין ישראל וארה״ב

יום רביעי | 20.7.2022 , כ״א בתמוז תשפ״ב | 19:30-18:00

הרבה נטלי לסטרג'ר־סיטרוק, קהילת המניין המשפחתי המסורתי (קונסרבטיבי) כפר ורדים
הרב חגית סבאג־ישראל, מנהלת אקדמית ומרצה בקריה האקדמית אונו, פעילה חברתית בנגב
ד"ר אריאל פיקאר, מכון שלום הרטמן בירושלים ומכון שכטר ללימודי יהדות; מנהל אקדמי של 'בית יוצר
ישראלי' בראשות הרב שי פירון
מה בין המסורתיות המזרחית־ספרדית ובין המסורתיות הקונסרבטיבית? האם שמה של התנועה הקונסרבטיבית
(Conservative) המרמז על אופי שמרני, הולם את אופי פסיקותיה? מה בין הצד הקונסרבטיבי השמרני לבין
הצד הליברלי יותר, ומה בין שניהם למסורתיות הספרדית? מהן הסיבות האפשריות לפערים בין שתי התנועות
הללו, המסורתיות הספרדית והקונסרבטיבית, והאם יתכן שיח פורה ביניהן?
מנחה: נריה רפאל כנפו, ראש תחום תיקון עולם ותפילה בקהילת ציון בירושלים; עמית בבית המדרש
לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים

להרשמה, נא למלא פרטים:

 

המפגש הבא והאחרון בסדרה:

יום שלישי | 30.8.2022, ג' באלול תשפ"ב | 19:30-18:00

מפגש מסכם: תרומת המסורתיות לחברה הישראלית
עדינה בר־שלום, פרופ' אבינועם רוזנק וד"ר יהודה מימרן
מנחה: יעל גידניאן קטע אמנותי: יאיר הראל
דברי סיכום: ד"ר חנן חריף

לפרטים נוספים ולהרשמה: 025398855