חיפה -השנים המעצבות

ששים שנים סוערות עברו מאז הצהרת בלפור ועד המהפך הפוליטי והסכם השלום עם מצרים. הקורס יעסוק באישים ובאירועים. 31 מפגשים, בימי חמישי מדי שבוע, משעה 9:00 עד 12:30 במדע-טק ,חיפה. תאריך פתיחה: 3/11/2016
*
₪ 4,430.00
₪ 4,400.00

ארץ ישראל מתקופת המנדט ועד 1977 

31 מפגשים, בימי חמישי מדי שבוע, משעה 9:00 עד 12:30

במדע-טק ,חיפה

רכז הקורס גדי וקסלר

ששים שנים סוערות עברו מאז הצהרת בלפור ועד המהפך הפוליטי והסכם השלום עם מצרים. הקורס יעסוק באישים ובאירועים 

בימי המדינה שבדרך, במלחמת העצמאות ובביסוס מעמדה של ישראל בין מדינות המזרח התיכון. נבחן תקופה זו בהיבטים 

פוליטיים, חברתיים ותרבותיים עם מיטב המרצים ולאור מחקרים חדשים שנערכו בעשורים האחרונים.  

בין המרצים ד"ר מיכל אורן, פרופ' גדעון ביגר, ד"ר ירון ג'אן, ד"ר אמיר גולדשטיין, ד"ר ארנון גולן, פרופ' מוטי גולני,

ד"ר עמי גלוסקא, ד"ר שולה וייל, ד"ר אבי פיקאר, פרו'פ יעל קציר

בין הנושאים:  

*האם תאמה המדיניות הבריטית את רוח הצהרת בלפור * ?איך נקבעו גבולות הארץ בראשית המאה העשרים ואילו שנויים הם 

עברו בתום מלחמת העצמאות? * מאורעות תרפ"ט והמרד הערבי בעיני שני הצדדים והממשל הבריטי * דוד בן­גוריון וזאב 

ז'בוטינסקי מנהיגים לשעה או סוללי דרך לדורות? * הישוב והנהגתו לנוכח השואה *  מלחמת העולם השנייה פליטים ומעפילים * 

עצמאות או שחרור? המלחמה שהביאה לכינונה של מדינת ישראל * 'מארבע כנפות הארץ' העלייה הגדולה וקליטת העולים ­ מוואדי 

סאליב למוסררה * יחסי ישראל עם ארה"ב * האמנם 'הר הבית בידנו * ?'מלחמת ששת הימים, השטחים (כבושים או משוחררים), 

ישראל והפלשתינאים * 1973 ­ יום כיפור צבאי ופוליטי' * הבאתם יונה הבאתם שלום' פני ישראל לאן בעקבות הסכמי השלום*

156 שעות שנתיות

מועד תחילת הקורס : 3/11/2016

ארץ ישראל מתקופת המנדט ועד 1977 

31 מפגשים, בימי חמישי מדי שבוע, משעה 9:00 עד 12:30

במדע-טק ,חיפה

רכז הקורס גדי וקסלר

ששים שנים סוערות עברו מאז הצהרת בלפור ועד המהפך הפוליטי והסכם השלום עם מצרים. הקורס יעסוק באישים ובאירועים 

בימי המדינה שבדרך, במלחמת העצמאות ובביסוס מעמדה של ישראל בין מדינות המזרח התיכון. נבחן תקופה זו בהיבטים 

פוליטיים, חברתיים ותרבותיים עם מיטב המרצים ולאור מחקרים חדשים שנערכו בעשורים האחרונים.  

בין המרצים ד"ר מיכל אורן, פרופ' גדעון ביגר, ד"ר ירון ג'אן, ד"ר אמיר גולדשטיין, ד"ר ארנון גולן, פרופ' מוטי גולני,

ד"ר עמי גלוסקא, ד"ר שולה וייל, ד"ר אבי פיקאר, פרו'פ יעל קציר

בין הנושאים:  

*האם תאמה המדיניות הבריטית את רוח הצהרת בלפור * ?איך נקבעו גבולות הארץ בראשית המאה העשרים ואילו שנויים הם 

עברו בתום מלחמת העצמאות? * מאורעות תרפ"ט והמרד הערבי בעיני שני הצדדים והממשל הבריטי * דוד בן­גוריון וזאב 

ז'בוטינסקי מנהיגים לשעה או סוללי דרך לדורות? * הישוב והנהגתו לנוכח השואה *  מלחמת העולם השנייה פליטים ומעפילים * 

עצמאות או שחרור? המלחמה שהביאה לכינונה של מדינת ישראל * 'מארבע כנפות הארץ' העלייה הגדולה וקליטת העולים ­ מוואדי 

סאליב למוסררה * יחסי ישראל עם ארה"ב * האמנם 'הר הבית בידנו * ?'מלחמת ששת הימים, השטחים (כבושים או משוחררים), 

ישראל והפלשתינאים * 1973 ­ יום כיפור צבאי ופוליטי' * הבאתם יונה הבאתם שלום' פני ישראל לאן בעקבות הסכמי השלום*

156 שעות שנתיות

מועד תחילת הקורס : 3/11/2016