משגב: ארץ ישראל ואירופה בימי הביניים

תמורות ותהפוכות בארץ ישראל ובאירופה בין המאות ה-13 וה-16
₪ 0.00

תמורות ותהפוכות רבות עברו על ארץ ישראל ועל אירופה בין המאות ה-13 וה-16.

לצד מלחמות ומגיפות - היצירה היהודית פרחה ובאה לידי ביטוי ב’תור הזהב’ בספרד ובצפת. נעקוב אחרי הקשרים
וההקשרים בין ההיסטוריה הכללית להיסטוריה היהודית ונכיר קהילות ודמויות מובילות בתקופות אלו.

 

שמונה מפגשי הרצאות (כפולים) בימי רביעי מדי שבועיים | 21:00-18:00

מועד הפתיחה י"א בטבת תש"פ, 8.1.2020

 

לפרטים ולהרשמה > עמותת מרחבים לוותיקי משגב 04-9990269

 

*צילום: מוטי בן-ארי

תמורות ותהפוכות רבות עברו על ארץ ישראל ועל אירופה בין המאות ה-13 וה-16.

לצד מלחמות ומגיפות - היצירה היהודית פרחה ובאה לידי ביטוי ב’תור הזהב’ בספרד ובצפת. נעקוב אחרי הקשרים
וההקשרים בין ההיסטוריה הכללית להיסטוריה היהודית ונכיר קהילות ודמויות מובילות בתקופות אלו.

 

שמונה מפגשי הרצאות (כפולים) בימי רביעי מדי שבועיים | 21:00-18:00

מועד הפתיחה י"א בטבת תש"פ, 8.1.2020

 

לפרטים ולהרשמה > עמותת מרחבים לוותיקי משגב 04-9990269

 

*צילום: מוטי בן-ארי