נשות התנ''ך- המשך (ימי ג', 18:00-19:00, פתיחה 17.1)

נשים בתנ"ך, עולמן ותדמיתן - בזום
תאריך: 17/01/2023
יום שלישי כ"ד בטבת תשפ"ג
שעה: 00:00
₪ 220.00

נשות התנ"ך
"לא טוב היות האדם לבדו", הובהר כבר בראשית ספר בראשית. מנקודה זו מתחיל סיפורן של נשות התנ"ך. ננסה להכיר דמויות חשובות, המסתתרות לעתים מאחורי מילים כתובות ספורות.

חמש הרצאות | בימי שלישי מדי שבועיים | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד־ארליך

מועדי ההרצאות:

יום שלישי, כ"ד בטבת, 17.1  
מבט על 'המבט לאחור'

אשת לוט מן התנך ועד לספרות העברית בת זמננו.
מרצה: בלהה בן אליהו

יום שלישי, ט' בשבט, 31.1 
'אולי איבנה ממנה'

דעת התנ"ך על פוליגמיה ומונוגמיה.
מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

יום שלישי, כ"ג בשבט, 14.2
'ותאהב מיכל בת שאול את דוד'

סיפורה של בת מלך ואשת מלך.
מרצה: הרב אמנון בזק

 

יום שלישי, ז' באדר, 28.2 
'מיטה ושולחן וכסא ומנורה'

סיפורה של האישה השונמית.
מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ

 

יום שלישי, כ"ח באדר, 21.3 
'והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות'

בת פרעה ונשותיו של שלמה.
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 

לפרטים נוספים: טל' 02-5398855

 

רות המואביה, ציור: Julius Schnorr von Carolsfeld 

נשות התנ"ך
"לא טוב היות האדם לבדו", הובהר כבר בראשית ספר בראשית. מנקודה זו מתחיל סיפורן של נשות התנ"ך. ננסה להכיר דמויות חשובות, המסתתרות לעתים מאחורי מילים כתובות ספורות.

חמש הרצאות | בימי שלישי מדי שבועיים | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד־ארליך

מועדי ההרצאות:

יום שלישי, כ"ד בטבת, 17.1  
מבט על 'המבט לאחור'

אשת לוט מן התנך ועד לספרות העברית בת זמננו.
מרצה: בלהה בן אליהו

יום שלישי, ט' בשבט, 31.1 
'אולי איבנה ממנה'

דעת התנ"ך על פוליגמיה ומונוגמיה.
מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

יום שלישי, כ"ג בשבט, 14.2
'ותאהב מיכל בת שאול את דוד'

סיפורה של בת מלך ואשת מלך.
מרצה: הרב אמנון בזק

 

יום שלישי, ז' באדר, 28.2 
'מיטה ושולחן וכסא ומנורה'

סיפורה של האישה השונמית.
מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ

 

יום שלישי, כ"ח באדר, 21.3 
'והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות'

בת פרעה ונשותיו של שלמה.
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

 

לפרטים נוספים: טל' 02-5398855

 

רות המואביה, ציור: Julius Schnorr von Carolsfeld