סיור בעקבות חלוצי העלייה השלישית בקיבוץ קריית ענבים

מדריך: ד"ר יוסי שפנייר מסלול: הרפת הראשונה, חדר האוכל, בתי המגורים הראשונים, גן צילה, ארכיון קריית ענבים, בית הקברות של הקיבוץ
תאריך: 20/12/2019
יום שישי כ"ב בכסלו תש"פ
שעה: 09:00
₪ 50.00

מדריך: ד"ר יוסי  שפנייר
מסלול: הרפת הראשונה, חדר האוכל, בתי המגורים הראשונים, גן צילה, ארכיון קריית ענבים, בית הקברות של הקיבוץ
  שעות הסיור: 12:00-09:00
מדריך: ד"ר יוסי  שפנייר

מדריך: ד"ר יוסי  שפנייר
מסלול: הרפת הראשונה, חדר האוכל, בתי המגורים הראשונים, גן צילה, ארכיון קריית ענבים, בית הקברות של הקיבוץ
  שעות הסיור: 12:00-09:00
מדריך: ד"ר יוסי  שפנייר