עבודת קודש וחילול קודש - דת וחילוניות בתיאטרון הישראלי (22.11)

לפי תכנית של הקורס תוצרת הארץ. ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב - עבודת קודש וחילול קודש - דת וחילוניות בתיאטרון הישראלי
תאריך: 22/11/2018
יום חמישי י"ד בכסלו תשע"ט
שעה: 12:30
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 80.00

עבודת קודש וחילול קודש - דת וחילוניות בתיאטרון הישראלי

התיאטרון בישראל נתפס לרוב כמעוז של חילוניות. אם כך, מדוע שמו של התיאטרון הלאומי שואב השראה מהבימה בבית הכנסת? מדוע תפאורת ההצגה "הדיבוק" כללה כיתוב גדול של "שמע ישראל"? ומהו הסיפור הלא-פתור של חנוך לוין עם אלוהים?
בהרצאה נתחקה אחר היחסים הסבוכים של דת וחילוניות בתיאטרון העברי והישראלי, ונבחן כיצד במת התיאטרון משמשת זירה להעלאת אחד המתחים התשתיתיים בזהות הישראלית.

הרצאה מפי ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב

עבודת קודש וחילול קודש - דת וחילוניות בתיאטרון הישראלי

התיאטרון בישראל נתפס לרוב כמעוז של חילוניות. אם כך, מדוע שמו של התיאטרון הלאומי שואב השראה מהבימה בבית הכנסת? מדוע תפאורת ההצגה "הדיבוק" כללה כיתוב גדול של "שמע ישראל"? ומהו הסיפור הלא-פתור של חנוך לוין עם אלוהים?
בהרצאה נתחקה אחר היחסים הסבוכים של דת וחילוניות בתיאטרון העברי והישראלי, ונבחן כיצד במת התיאטרון משמשת זירה להעלאת אחד המתחים התשתיתיים בזהות הישראלית.

הרצאה מפי ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב