הכחדות ותמורות:עולם החי בא"י במהלך הפלייסטוקן (13.2)

מפגש רביעי בסדרה 'מבט אל העבר'
תאריך: 13/02/2023
יום שני כ"ב בשבט תשפ"ג
שעה: 17:00
₪ 0.00

הכחדות ותמורות – השתנות עולם החי של ארץ ישראל במהלך הפלייסטוקן
יום שני, 13.2.23, כ' באדר תשפ"ג | 18:30-17:00 | בזום

מרצים: פרופ' גיא בר־עוז, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' יורם יום טוב, אוניברסיטת תל־אביב
מגיב: פרופ' עופר מרדר, אוניברסיטת באר־שבע

מפגש רביעי בסדרה 'מבט אל העבר' - חידושים בארכיאולוגיה לשנת תשפ"ג
על שם ד"ר דוד עמית ז"ל

ללא תשלום, בהרשמה מראש | 02-5398855 

 

צייר: טוביה קורץ.

הכחדות ותמורות – השתנות עולם החי של ארץ ישראל במהלך הפלייסטוקן
יום שני, 13.2.23, כ' באדר תשפ"ג | 18:30-17:00 | בזום

מרצים: פרופ' גיא בר־עוז, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' יורם יום טוב, אוניברסיטת תל־אביב
מגיב: פרופ' עופר מרדר, אוניברסיטת באר־שבע

מפגש רביעי בסדרה 'מבט אל העבר' - חידושים בארכיאולוגיה לשנת תשפ"ג
על שם ד"ר דוד עמית ז"ל

ללא תשלום, בהרשמה מראש | 02-5398855 

 

צייר: טוביה קורץ.