על מזרח ומערב - תשע"ט

מבט השוואתי על נצרות, אסלאם, הינדואיזם ובודהיזם, ועל השיח של דתות אלו עם היהדות
תאריך: 01/11/2018
יום חמישי כ"ג בחשון תשע"ט
שעה: 08:30
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 4,230.00

25 מפגשי הרצאות וחמישה סיורים

במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים (תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד)

 

ימי חמישי מדי שבוע

8:30–11:45

במוזיאון תל אביב, שדרות שאול המלך

מועד הפתיחה כ"ג בחשוון תשע"ט, 1.11.2018

רכזת הקורס סיגל מנור-בנגה

קורס זה מפגיש בין ארבע דתות מרכזיות הפזורות במרחב הגלובלי אולם מזוהות בדרך כלל על ציר מזרח ומערב. נעסוק בכל אחת מהן בנפרד ובאינטראקציה שנוצרה בינן לבין היהדות. השוואה תיעשה תוך התייחסות לשישה נושאי ליבה המאפיינים כל דת: יסודות האמונה, סיפורים מכוננים, כתבי הקודשהמייצגים את הקאנון הדתי, ‏הספרות הסמכותית והספרות המקובלת, הסמכות הדתית והביטויים הפולחניים בטקסי העלייה לרגל וביצירה האמנותית.

בין המרצים והמדריכים  ד"ר קרן ארבל, ד"ר איתן בולוקן, זאב בן-אריה, חנה בנדקובסקי, פרופ' מאיר בר-אשר, הרב ד"ר אלון גושן-גוטשטיין, ד"ר רחל ורצברגר, ד"ר מויש מעוז, אפרת נתן, ד"ר עינת סגל, ד"ר שרון רובק

בין הנושאים

על דמויות מכוננות בנצרות ובאסלאם ועל הקשר בין דת, פוליטיקה וחברה | מה בין נזירים לחז"ל? התבודדות במערה כמוטיב חוזר | הספרות הסמכותית בנצרות ובאסלאם בין אבות הכנסייה לספרות השרעית | תפילה, עלייה לרגל וצום דפוסי פולחן בנצרות ובאסלאם ומקורות השפעתם ביהדות | אתגרי יחסי יהודים ונוצרים בהקשר הישראלי | הינדואיזם, האם יש חיה כזאת? מבט דרך משקפיים מערביות | דת ללא קנון ההינדואיזם כמסורת של נרטיבים והגות בעל פה | המעבר בין עולם הוודות לעולם האופנישדות מפולחן קורבנות אל החיפוש האלוהי באדם | במה שונה הארה של בודהיסט מהארה של הינדואיסט? | בודהיזם-ללא-איזם​ דרך חיים, פילוסופיה, פסיכולוגיה או דת?

 

הסיורים 

ז' בכסלו, 15.11.18 | חולון, רמלה ואמאוס קראים, שומרונים ונוצרים - קהילת 'בני אושר'

מדריכה: אפרת נתן

 

ה' בטבת, 29.11.18 | עכו וכפר יסיף בעקבות המיסטיקה האסלאמית והכתות הפורשות ממנה

מדריך: זאב בן-אריה

 

ו'-ז' באדר ב', 13-14.3.19 | דתות בירושלים בעת החדשה

כנסיות ומנזרים קתולים בעיר העתיקה ומחוצה לה | 'מציון תצא תורה' (חדשה) – מפגשים ושיחות עם אקטיביסטים יהודים – ירושלמים

מדריכים: ד"ר מויש מעוז, ד"ר רחל ורצברגר  

 

י"ח באייר, 23.5.19 | כנסיות בנצרת בדגש אמנותי

מדריכה: ד"ר עינת סגל

 

 לתוכנית המפורטת ב PDF לחץ כאן>>

25 מפגשי הרצאות וחמישה סיורים

במהלך הקורס יתקיים סיור אחד בן יומיים (תשלום עבור הלינה ייגבה בנפרד)

 

ימי חמישי מדי שבוע

8:30–11:45

במוזיאון תל אביב, שדרות שאול המלך

מועד הפתיחה כ"ג בחשוון תשע"ט, 1.11.2018

רכזת הקורס סיגל מנור-בנגה

קורס זה מפגיש בין ארבע דתות מרכזיות הפזורות במרחב הגלובלי אולם מזוהות בדרך כלל על ציר מזרח ומערב. נעסוק בכל אחת מהן בנפרד ובאינטראקציה שנוצרה בינן לבין היהדות. השוואה תיעשה תוך התייחסות לשישה נושאי ליבה המאפיינים כל דת: יסודות האמונה, סיפורים מכוננים, כתבי הקודשהמייצגים את הקאנון הדתי, ‏הספרות הסמכותית והספרות המקובלת, הסמכות הדתית והביטויים הפולחניים בטקסי העלייה לרגל וביצירה האמנותית.

בין המרצים והמדריכים  ד"ר קרן ארבל, ד"ר איתן בולוקן, זאב בן-אריה, חנה בנדקובסקי, פרופ' מאיר בר-אשר, הרב ד"ר אלון גושן-גוטשטיין, ד"ר רחל ורצברגר, ד"ר מויש מעוז, אפרת נתן, ד"ר עינת סגל, ד"ר שרון רובק

בין הנושאים

על דמויות מכוננות בנצרות ובאסלאם ועל הקשר בין דת, פוליטיקה וחברה | מה בין נזירים לחז"ל? התבודדות במערה כמוטיב חוזר | הספרות הסמכותית בנצרות ובאסלאם בין אבות הכנסייה לספרות השרעית | תפילה, עלייה לרגל וצום דפוסי פולחן בנצרות ובאסלאם ומקורות השפעתם ביהדות | אתגרי יחסי יהודים ונוצרים בהקשר הישראלי | הינדואיזם, האם יש חיה כזאת? מבט דרך משקפיים מערביות | דת ללא קנון ההינדואיזם כמסורת של נרטיבים והגות בעל פה | המעבר בין עולם הוודות לעולם האופנישדות מפולחן קורבנות אל החיפוש האלוהי באדם | במה שונה הארה של בודהיסט מהארה של הינדואיסט? | בודהיזם-ללא-איזם​ דרך חיים, פילוסופיה, פסיכולוגיה או דת?

 

הסיורים 

ז' בכסלו, 15.11.18 | חולון, רמלה ואמאוס קראים, שומרונים ונוצרים - קהילת 'בני אושר'

מדריכה: אפרת נתן

 

ה' בטבת, 29.11.18 | עכו וכפר יסיף בעקבות המיסטיקה האסלאמית והכתות הפורשות ממנה

מדריך: זאב בן-אריה

 

ו'-ז' באדר ב', 13-14.3.19 | דתות בירושלים בעת החדשה

כנסיות ומנזרים קתולים בעיר העתיקה ומחוצה לה | 'מציון תצא תורה' (חדשה) – מפגשים ושיחות עם אקטיביסטים יהודים – ירושלמים

מדריכים: ד"ר מויש מעוז, ד"ר רחל ורצברגר  

 

י"ח באייר, 23.5.19 | כנסיות בנצרת בדגש אמנותי

מדריכה: ד"ר עינת סגל

 

 לתוכנית המפורטת ב PDF לחץ כאן>>