ערב הוקרה לכבוד ד"ר ג'ראלד פינקלשטיין (25.4)

תאריך: 25/04/2018
יום רביעי י' באייר תשע"ח
שעה: 18:00
₪ 0.00
ערב הוקרה לכבוד ד"ר ז'ראלד פינקלשטיין

פאני ויטו רשות העתיקות | זיכרונות מן העבודה
המשותפת עם ז'ראלד פינקלשטיין

ד"ר עדי ארליך אוניברסיטת חיפה | ממרשה
 לקסטרה

ד"ר רחל בר-נתן | רשות העתיקות | יין ודגים על שולחנו של הורדוס

ד"ר דונלד צבי אריאל | רשות העתיקות | ז'ראלד פינקלשטיין, אלטר אגו וקולגה בדיסציפלינת אמפורות הלניסטיות מיובאות, במשך ארבעים שנה.
 
ד"ר ז'ראלד פינקלשטיין | רשות העתיקות | תודות
ערב הוקרה לכבוד ד"ר ז'ראלד פינקלשטיין

פאני ויטו רשות העתיקות | זיכרונות מן העבודה
המשותפת עם ז'ראלד פינקלשטיין

ד"ר עדי ארליך אוניברסיטת חיפה | ממרשה
 לקסטרה

ד"ר רחל בר-נתן | רשות העתיקות | יין ודגים על שולחנו של הורדוס

ד"ר דונלד צבי אריאל | רשות העתיקות | ז'ראלד פינקלשטיין, אלטר אגו וקולגה בדיסציפלינת אמפורות הלניסטיות מיובאות, במשך ארבעים שנה.
 
ד"ר ז'ראלד פינקלשטיין | רשות העתיקות | תודות