143. רחביה סיפור אהבה: סיור בין לבבות ואכזבות (2.6, 10:00)

לבבות אוהבים וחצויים בשכונת הגנים רחביה.
תאריך: 02/06/2022
יום חמישי ג' בסיון תשפ"ב
שעה: 10:00
₪ 20.00

נטייל בין לבבות אוהבים וחצויים בשכונת הגנים רחביה, בין אינטלקטואלים, ראשי היישוב ועשירי ירושלים: גולדי ודב יוסף, רחל ינאית ויצחק בן־צבי, תלמה ואליעזר ילין, סוזי ואבא אבן ועוד.

בין האתרים: יד בן־צבי, בית ילין, בית דב וגולדי יוסף, הגמנסיה העברית.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריכה: תמר מרגליות־כהן

הסיור נגיש.
חניה מומלצת: חניון בית אבי חי, רחביה. 

לפרטים: טל' 02-5398855

נטייל בין לבבות אוהבים וחצויים בשכונת הגנים רחביה, בין אינטלקטואלים, ראשי היישוב ועשירי ירושלים: גולדי ודב יוסף, רחל ינאית ויצחק בן־צבי, תלמה ואליעזר ילין, סוזי ואבא אבן ועוד.

בין האתרים: יד בן־צבי, בית ילין, בית דב וגולדי יוסף, הגמנסיה העברית.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריכה: תמר מרגליות־כהן

הסיור נגיש.
חניה מומלצת: חניון בית אבי חי, רחביה. 

לפרטים: טל' 02-5398855