73. שבעים ועוד אחת: סיור בקרית היובל (29.5, 18:00)

על ראשית השכונה, בוניה ורחובותיה.
תאריך: 29/05/2022
יום ראשון כ"ח באייר תשפ"ב
שעה: 18:00
₪ 20.00

היא הייתה בית מזמיל וגם קריית היובל, שכונה וגם מעברה. נספר על ראשית השכונה ועל קליטת עלייה, על בוניה ועל רחובותיה, על מפלצת ואזבסטונים, ואולי גם תבוא הרוח.
בין האתרים בהם נבקר: שיכון עולים, הדסה הקטנה, המפלצת.
שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ

חניה מומלצת: רחובות השכונה.
המסלול לא נגיש.
לפרטים: טל' 02-5398855.

 

צילום: ניר אורטל.

היא הייתה בית מזמיל וגם קריית היובל, שכונה וגם מעברה. נספר על ראשית השכונה ועל קליטת עלייה, על בוניה ועל רחובותיה, על מפלצת ואזבסטונים, ואולי גם תבוא הרוח.
בין האתרים בהם נבקר: שיכון עולים, הדסה הקטנה, המפלצת.
שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ

חניה מומלצת: רחובות השכונה.
המסלול לא נגיש.
לפרטים: טל' 02-5398855.

 

צילום: ניר אורטל.