תל אביב - היסטוריה מקרא ומה שקרה - ללא סיורים

25 מפגשי הרצאות ושבעה סיורים בימי שלישי, מדי שבוע, משעה 9:00 עד 12:30 במרכז ברודט, רחוב צייטלין 22, תל אביב תאריך פתיחה : 1/11/2016
*
₪ 3,950.00
₪ 3,920.00

ארץ ישראל הייתה משחר ההיסטוריה מקום מעבר ומפגש בין מעצמות ותרבויות העולם העתיק: מצרים, שומר, אשור, בבל, הפלשתים ועוד.
התרבויות השונות הטביעו את חותמן על העולם הדתי, היצירה הרוחנית והתרבות החומרית של א"י.
בקורס נכיר את התרבויות הללו, הקשרים ביניהן, מגען והשפעתן בא"י, נצא בעקבות הפולמוס על הדיוק ההיסטורי בתנ"ך
ובעקבות המחקרים הארכיאולוגיים החדשים הסותרים את המקרא.
נעסוק במסורות המקרא לאור המחקר החדש, בהשתתפות אנשי מקרא, היסטוריונים וארכיאולוגיים.

בין הנושאים
* ראשית החקלאות והביות *
* פולחן וטקסים בעידן הפרה-היסטורי *
*התפתחות השפות והכתב במזרח הקדום *
*סיפורי הבריאה בתרבויות המזרח הקדום ובמקרא *
*ירושלים של דוד ושלמה מיתוס מול מציאות *
*הדת הכנענית – מיתולוגיה, אלים, פולחן ומקדשים *
*התפתחות הרעיון המונותיאיסטי על רקע אמונות ודעות בעולם הקדום *
*ספר התנ"ך – ראשיתו של "המפץ" היהודי הגדול *
*ארכיוני מארי, אבלה ונוזי וחשיבותם לחקר המקרא *
*סיפורי האבות במחקר ובמקרא *
*יציאת מצרים כסמל וכאירוע היסטורי *
*כיבוש הארץ והתנחלות השבטים – מיתוס מול מציאות? "גויי הים" והפלשתים – שאלת מוצאם והופעתם בכנען *
*הממלכה המפולגת – פוליטיקה ויחסים בינלאומיים בימי המקרא *
*הפילגש והמפתה – היחס לאישה הנוכריה במקרא *
*ספרות החכמה המקראית ומקבילותיה המצריות והמסופוטמיות *
*מדוע הפכו מזמורי תהילים למרכיב מרכזי בתפילה היהודית והנוצרית? *

בין המרצים  ד"ר אורית אבנרי  ד"ר רונה אבישר-לואיס * יונתן בן דב  * ד"ר גבי ברקאי * ד"ר יובל גדות  * פרופ' יוסף גרפינקל *פרופ' יאיר זקוביץ * פרופ' שרה יפת * פרופ' עודד ליפשיץ * ד"ר עומר סרגי * פרופ' אפרים שטרן *

ארץ ישראל הייתה משחר ההיסטוריה מקום מעבר ומפגש בין מעצמות ותרבויות העולם העתיק: מצרים, שומר, אשור, בבל, הפלשתים ועוד.
התרבויות השונות הטביעו את חותמן על העולם הדתי, היצירה הרוחנית והתרבות החומרית של א"י.
בקורס נכיר את התרבויות הללו, הקשרים ביניהן, מגען והשפעתן בא"י, נצא בעקבות הפולמוס על הדיוק ההיסטורי בתנ"ך
ובעקבות המחקרים הארכיאולוגיים החדשים הסותרים את המקרא.
נעסוק במסורות המקרא לאור המחקר החדש, בהשתתפות אנשי מקרא, היסטוריונים וארכיאולוגיים.

בין הנושאים
* ראשית החקלאות והביות *
* פולחן וטקסים בעידן הפרה-היסטורי *
*התפתחות השפות והכתב במזרח הקדום *
*סיפורי הבריאה בתרבויות המזרח הקדום ובמקרא *
*ירושלים של דוד ושלמה מיתוס מול מציאות *
*הדת הכנענית – מיתולוגיה, אלים, פולחן ומקדשים *
*התפתחות הרעיון המונותיאיסטי על רקע אמונות ודעות בעולם הקדום *
*ספר התנ"ך – ראשיתו של "המפץ" היהודי הגדול *
*ארכיוני מארי, אבלה ונוזי וחשיבותם לחקר המקרא *
*סיפורי האבות במחקר ובמקרא *
*יציאת מצרים כסמל וכאירוע היסטורי *
*כיבוש הארץ והתנחלות השבטים – מיתוס מול מציאות? "גויי הים" והפלשתים – שאלת מוצאם והופעתם בכנען *
*הממלכה המפולגת – פוליטיקה ויחסים בינלאומיים בימי המקרא *
*הפילגש והמפתה – היחס לאישה הנוכריה במקרא *
*ספרות החכמה המקראית ומקבילותיה המצריות והמסופוטמיות *
*מדוע הפכו מזמורי תהילים למרכיב מרכזי בתפילה היהודית והנוצרית? *

בין המרצים  ד"ר אורית אבנרי  ד"ר רונה אבישר-לואיס * יונתן בן דב  * ד"ר גבי ברקאי * ד"ר יובל גדות  * פרופ' יוסף גרפינקל *פרופ' יאיר זקוביץ * פרופ' שרה יפת * פרופ' עודד ליפשיץ * ד"ר עומר סרגי * פרופ' אפרים שטרן *