השירה העברית משוררת תנ"ך (ימי ה', 10:45-9:00, פתיחה 20.1.22)

בין השורות והמלכים ועל עולמה הייחודי של שירת התנ״ך
תאריך: 20/01/2022
יום חמישי י"ח בשבט תשפ"ב
שעה: 09:00
₪ 200.00

השירה העברית משוררת תנ"ך
בין השורות, על מלכים ומנהיגים ועל עולמה הייחודי של שירת התנ״ך

חמש הרצאותימי חמישי מדי שבועיים 10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה ביניהם.  
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה או ארבעה קורסי חורף, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855יום חמישי, 20.1.22, י"ח בשבט תשפ"ב
'ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון'
מיכל בת שאול בתנ"ך ובשירה הישראלית.
בלהה בן־אליהו

יום חמישי, 3.2.22, ב' באדר א' תשפ"ב
'ברוך גדעון בן עם עני'
סיור וירטואלי בעקבות שירת התנ"ך של נעמי שמר.
ענת הופמן

יום חמישי, 24.2.22, כ"ג באדר א' תשפ"ב
'ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול'
דוד, שאול, הרוחות הרעות, המוזה והמוזיקה.
פרופ' חיים באר

יום חמישי, 10.3.22, ז' באדר ב' תשפ"ב
'קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי'
דמות דוד בשירה המקראית.
פרופ' יאיר זקוביץ

יום חמישי, 31.3,22, כ"ח באדר ב' תשפ"ב
'זוגות זוגות יורדים מן התבה'
פרשת נח והמבול וייצוגה בשירה הישראלית.
ד"ר רוחמה אלבג

 

דוד מנגן בנבל (ציור: ח' ון הונתורסט)

 

השירה העברית משוררת תנ"ך
בין השורות, על מלכים ומנהיגים ועל עולמה הייחודי של שירת התנ״ך

חמש הרצאותימי חמישי מדי שבועיים 10:45-9:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה ביניהם.  
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה או ארבעה קורסי חורף, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855יום חמישי, 20.1.22, י"ח בשבט תשפ"ב
'ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון'
מיכל בת שאול בתנ"ך ובשירה הישראלית.
בלהה בן־אליהו

יום חמישי, 3.2.22, ב' באדר א' תשפ"ב
'ברוך גדעון בן עם עני'
סיור וירטואלי בעקבות שירת התנ"ך של נעמי שמר.
ענת הופמן

יום חמישי, 24.2.22, כ"ג באדר א' תשפ"ב
'ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול'
דוד, שאול, הרוחות הרעות, המוזה והמוזיקה.
פרופ' חיים באר

יום חמישי, 10.3.22, ז' באדר ב' תשפ"ב
'קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי'
דמות דוד בשירה המקראית.
פרופ' יאיר זקוביץ

יום חמישי, 31.3,22, כ"ח באדר ב' תשפ"ב
'זוגות זוגות יורדים מן התבה'
פרשת נח והמבול וייצוגה בשירה הישראלית.
ד"ר רוחמה אלבג

 

דוד מנגן בנבל (ציור: ח' ון הונתורסט)