הרשמה לריאיון - קורס מורי דרך 19

₪ 250.00

קביעת מועד הריאיון טלפונית בטל' 02-5398855 

לאחר התשלום נציג מטעמנו יצור עמכם קשר לתיאום מועד מדוייק לריאיון.

מועדי הראיונות:

20.6, כ"א בסיוון, 15:00-9:00

30.6, א' בתמוז, 19:00-15:00

3.7, ד' בתמוז, 19:00-15:00

 

 

הנחיות לריאיון:

במהלך הריאיון יש להציג קטע הדרכה של 5 דקות בכל נושא שהוא, ללא שימוש בעזרים טכנולוגיים.

טרם הגעתכם לריאיון עליכם לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס מקוון שישלח אליכם.

המסמכים הנדרשים:

שאלון הרשמה

קורות חיים

אישור מרופא משפחה על כשירות גופנית

אישור לימודים: תעודת בגרות / תעודת סיום לימודים במוסד אחר / ציון פסיכומטרי מ-550 ומעלה / תעודת הסמכה בתחום מקצועות התיירות / תואר אקדמי / מגיל 30 ניתן להציג תעודת 12 שנות לימוד בלבד.

 

תנאי קבלה לקורס מורי דרך: 

תושב ישראל מגיל 20 ומעלה. 

ידיעת עברית על בוריה חובה.  

ללא רישום במרשם פלילי על עבירה שיש עימה קלון.  

עמידה בריאיון קבלה אישי. 

לפרטים ומידע נוסף: מרכז קשרי לקוחות: 02-5398855rishum@ybz.org.il

 

קביעת מועד הריאיון טלפונית בטל' 02-5398855 

לאחר התשלום נציג מטעמנו יצור עמכם קשר לתיאום מועד מדוייק לריאיון.

מועדי הראיונות:

20.6, כ"א בסיוון, 15:00-9:00

30.6, א' בתמוז, 19:00-15:00

3.7, ד' בתמוז, 19:00-15:00

 

 

הנחיות לריאיון:

במהלך הריאיון יש להציג קטע הדרכה של 5 דקות בכל נושא שהוא, ללא שימוש בעזרים טכנולוגיים.

טרם הגעתכם לריאיון עליכם לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס מקוון שישלח אליכם.

המסמכים הנדרשים:

שאלון הרשמה

קורות חיים

אישור מרופא משפחה על כשירות גופנית

אישור לימודים: תעודת בגרות / תעודת סיום לימודים במוסד אחר / ציון פסיכומטרי מ-550 ומעלה / תעודת הסמכה בתחום מקצועות התיירות / תואר אקדמי / מגיל 30 ניתן להציג תעודת 12 שנות לימוד בלבד.

 

תנאי קבלה לקורס מורי דרך: 

תושב ישראל מגיל 20 ומעלה. 

ידיעת עברית על בוריה חובה.  

ללא רישום במרשם פלילי על עבירה שיש עימה קלון.  

עמידה בריאיון קבלה אישי. 

לפרטים ומידע נוסף: מרכז קשרי לקוחות: 02-5398855rishum@ybz.org.il