בין יהודים ונוצרים בא"י (ימי ג', 11:45-10:00, פתיחה 10.5)

בין יהודים ונוצרים בארץ ישראל בעת העתיקה - בזום
תאריך: 10/05/2022
יום שלישי ט' באייר תשפ"ב
שעה: 10:00
₪ 390.00
בין יהודים ונוצרים בארץ ישראל - בתקופה הרומית והביזנטית
בשלהי הקיסרות הרומית ובתקופה הביזנטית, על רקע שקיעת העולם הפגאני והפיכתה של הנצרות מדת נרדפת לדת שלטת, עברה ארץ ישראל תמורות דרמטיות: בהרכב האוכלוסייה, בתרבות, בדת ובכלכלה. תקופה זו מאופיינת בהתיישבות צפופה של יהודים, נוצרים ושומרונים ובהגעתם של צליינים ונזירים אשר יצרו בארץ "גיאוגרפיה קדושה". נכיר את המפגש המרתק בין העולם הנוצרי לעולם היהודי בארץ ישראל בתקופה זו, ואת השפעותיו בשני הצדדים.

עשר הרצאות בימי שלישי מדי שבוע | 11:45-10:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה ביניהם  
רכזת הקורס: שרון זמיר־גולדפרב
מועד הפתיחה: יום שלישי, 10.5.22, ט' באייר תשפ"ב

הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה / ארבעה קורסים, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855.

יום שלישי, ח' באייר, 10.5
ביחד או לחוד? החברה היהודית במאה הראשונה לספירה

על הקבוצות, הכיתות והמגמות החברתיות והדתיות ביהודה במאה הראשונה לספירה, ערב חורבן בית שני. במפגש הפתיחה לקורס נעסוק בפרושים, צדוקים, איסיים, כתות קומראן, קנאים וסיקריים, וסתם יהודים פשוטים. נתבסס על המקורות ההיסטוריים, ואם הזמן יאפשר נלמד גם כיצד ניתוח של הארכיאולוגיה מלמד על תופעות חברתיות באותם ימים.
מרצה: פרופ' אייל רגב

יום שלישי, ט"ז באייר, 17.5
מקורותיה היהודיים של הנצרות
נדון במקורותיה היהודיים של הנצרות מבחינת הרקע הדתי, ההיסטורי והחברתי. 
מרצה: ד"ר דן יפה


יום שלישי, כ"ג באייר, 24.5
השפעות הלניסטיות ורומיות על הנצרות הקדומה
נבחן את ההשפעות ההלניסטיות והרומיות על הנצרות הקדומה, תוך התמקדות בפולחני המסתורין שרווחו באימפריה הרומית, בפולחן הקיסר, ובזרמים הפילוסופיים של התקופה.
מרצה: איילת אורפז

יום שלישי, א' בסיון, 31.5
יהודים, נוצרים ועובדי אלילים במרחב הגליל
בהרצאה זו נעסוק בממצאים הארכיאולוגיים הבולטים המשקפים את תפוצן של הקבוצות האתניות/דתיות בגליל ובגולן בתקופות הרומית והביזנטית: משרידי המקדשים, דרך בתי הכנסת ואל שרידי הכנסיות והמנזרים, כל אלו בהשתקפותם גם בנוף העירוני אך בעיקר בנוף הכפרי.

מרצה: פרופ' מוטי אביעם

יום שלישי, ח' בסיון, 7.6
מישו הנוצרי לפאולוס היהודי - היפרדות הנצרות מהיהדות
ישו בישר את הגאולה הקרובה לבוא, ופאולוס בישר את משיחיותו ואת אלוהותו של ישו. ישו פנה ליהודים, ופאולוס פנה לנוכרים. עם פאולוס הנצרות התמסדה, ולשנים הפכה להיות דת ממוסדת ועצמאית. כיצד נוצר תהליך זה, בו נפרדה הנצרות מהיהדות?
מרצה: ד"ר דן יפה

יום שלישי, כ"ב בסיון, 21.6
התגבשותה של תופעת הנזירות
נעסוק בראשית התגבשותה של תנועה שקשה להגזים בתרומתה לעיצוב פניה של תרבות המערב. דמותו של הנזיר כאיש קדוש השפיעה רבות על סדרי החברה בשלהי העת העתיקה, והנזירות כתנועה השפיעה על הפוליטיקה הכנסייתית והאימפריאלית - ובו בזמן תרמה תרומה נכבדה גם לעיצוב הנוף הפיזי של המדבר, העיר והכפר בתקופה זו.
מרצה: ד"ר יעקב אשכנזי

יום שלישי, כ"ט בסיון, 28.6
הפולמוס היהודי־נוצרי וביטויו בספרות חז"ל
לאחר חורבן בית שני בשנת 70 לספירה, החכמים עבדו כדי לשקם את החברה. בין היתר, הם גינו יהודים כגון אלה שהאמינו בישו כדמות משיחית. ספרות חז"ל מעידה על פולמוסים גלויים וסמויים נגד היהודים המשיחיים, ואנו נעסוק בניתוח היסטורי של תופעה מרתקת זו.

מרצה: ד"ר דן יפה

יום שלישי, י"ג בתמוז, 12.7
התנ"ך והברית החדשה
'הנה ימים באים ואכרות עמכם ברית חדשה' (ירמיהו לא) - התנ״ך משמש כתשתית לכתבי הברית החדשה, לעתים תשתית גלויה ולעתים סמויה. נציג דוגמאות שונות לשימוש בתנ״ך לצורך הבנת הבשורה הנוצרית כפי שהיא מוצגת בברית החדשה.
מרצה: יסכה הרני

יום שלישי, כ' בתמוז, 19.7
עלייה לרגל ופולחן המקומות הקדושים
למרות היחס המורכב לעלייה לרגל ולמקומות קדושים המשתקף בברית החדשה, הנוצרים חיפשו את המפגש עם הקדושה, באתרי המקרא והברית החדשה. לאחר ההכרזה על הנצרות כדת מותרת אנו קוראים על כנסיות הנצחה ועל מבקרים, תופעה שהלכה והתרחבה וקיבלה הכרה מהממסד הכנסייתי. נדבר על מקורות התופעה, על הסיבות להתפתחותה ועל ההיסטוריה שלה בשלהי העת העתיקה.
מרצה: חנה בנדקובסקי

יום שלישי, כ"ז בתמוז, 26.7
בין יהדות לנצרות בראי הארכיאולוגיה והאמנות
על האופן בו משתקפים היחסים המורכבים בין יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה, ברצפות הפסיפס בבתי הכנסת ובכנסיות. יחסים אלו נשאו לעיתים אופי של פולמוס, אך הם גם משקפים מנטליות דומה ודימויים משותפים רבים. נדון בהיצגים החזותיים שעניינם הקריאה השונה של יהודים ונוצרים בטקסט דתי משותף: הוויכוח על חישובי הזמן, הזיקה השונה של מבני הקדושה בשתי הדתות אל המקדש בירושלים, והיחס אל המורשת הקלאסית.
מרצה: פרופ' רינה טלגם


   

 בתצלום: פסיפס בית הכנסת בציפורי (צילום: ראובן ריבן, רט"ג)

בין יהודים ונוצרים בארץ ישראל - בתקופה הרומית והביזנטית
בשלהי הקיסרות הרומית ובתקופה הביזנטית, על רקע שקיעת העולם הפגאני והפיכתה של הנצרות מדת נרדפת לדת שלטת, עברה ארץ ישראל תמורות דרמטיות: בהרכב האוכלוסייה, בתרבות, בדת ובכלכלה. תקופה זו מאופיינת בהתיישבות צפופה של יהודים, נוצרים ושומרונים ובהגעתם של צליינים ונזירים אשר יצרו בארץ "גיאוגרפיה קדושה". נכיר את המפגש המרתק בין העולם הנוצרי לעולם היהודי בארץ ישראל בתקופה זו, ואת השפעותיו בשני הצדדים.

עשר הרצאות בימי שלישי מדי שבוע | 11:45-10:00 | בזום
המפגש מחולק לשני חלקים, עם הפסקה ביניהם  
רכזת הקורס: שרון זמיר־גולדפרב
מועד הפתיחה: יום שלישי, 10.5.22, ט' באייר תשפ"ב

הטבה מיוחדת: 5% הנחה לנרשמים לשלושה / ארבעה קורסים, 10% הנחה לנרשמים לחמישה קורסים (או יותר). למימוש בהרשמה טלפונית בלבד: 02-5398855.

יום שלישי, ח' באייר, 10.5
ביחד או לחוד? החברה היהודית במאה הראשונה לספירה

על הקבוצות, הכיתות והמגמות החברתיות והדתיות ביהודה במאה הראשונה לספירה, ערב חורבן בית שני. במפגש הפתיחה לקורס נעסוק בפרושים, צדוקים, איסיים, כתות קומראן, קנאים וסיקריים, וסתם יהודים פשוטים. נתבסס על המקורות ההיסטוריים, ואם הזמן יאפשר נלמד גם כיצד ניתוח של הארכיאולוגיה מלמד על תופעות חברתיות באותם ימים.
מרצה: פרופ' אייל רגב

יום שלישי, ט"ז באייר, 17.5
מקורותיה היהודיים של הנצרות
נדון במקורותיה היהודיים של הנצרות מבחינת הרקע הדתי, ההיסטורי והחברתי. 
מרצה: ד"ר דן יפה


יום שלישי, כ"ג באייר, 24.5
השפעות הלניסטיות ורומיות על הנצרות הקדומה
נבחן את ההשפעות ההלניסטיות והרומיות על הנצרות הקדומה, תוך התמקדות בפולחני המסתורין שרווחו באימפריה הרומית, בפולחן הקיסר, ובזרמים הפילוסופיים של התקופה.
מרצה: איילת אורפז

יום שלישי, א' בסיון, 31.5
יהודים, נוצרים ועובדי אלילים במרחב הגליל
בהרצאה זו נעסוק בממצאים הארכיאולוגיים הבולטים המשקפים את תפוצן של הקבוצות האתניות/דתיות בגליל ובגולן בתקופות הרומית והביזנטית: משרידי המקדשים, דרך בתי הכנסת ואל שרידי הכנסיות והמנזרים, כל אלו בהשתקפותם גם בנוף העירוני אך בעיקר בנוף הכפרי.

מרצה: פרופ' מוטי אביעם

יום שלישי, ח' בסיון, 7.6
מישו הנוצרי לפאולוס היהודי - היפרדות הנצרות מהיהדות
ישו בישר את הגאולה הקרובה לבוא, ופאולוס בישר את משיחיותו ואת אלוהותו של ישו. ישו פנה ליהודים, ופאולוס פנה לנוכרים. עם פאולוס הנצרות התמסדה, ולשנים הפכה להיות דת ממוסדת ועצמאית. כיצד נוצר תהליך זה, בו נפרדה הנצרות מהיהדות?
מרצה: ד"ר דן יפה

יום שלישי, כ"ב בסיון, 21.6
התגבשותה של תופעת הנזירות
נעסוק בראשית התגבשותה של תנועה שקשה להגזים בתרומתה לעיצוב פניה של תרבות המערב. דמותו של הנזיר כאיש קדוש השפיעה רבות על סדרי החברה בשלהי העת העתיקה, והנזירות כתנועה השפיעה על הפוליטיקה הכנסייתית והאימפריאלית - ובו בזמן תרמה תרומה נכבדה גם לעיצוב הנוף הפיזי של המדבר, העיר והכפר בתקופה זו.
מרצה: ד"ר יעקב אשכנזי

יום שלישי, כ"ט בסיון, 28.6
הפולמוס היהודי־נוצרי וביטויו בספרות חז"ל
לאחר חורבן בית שני בשנת 70 לספירה, החכמים עבדו כדי לשקם את החברה. בין היתר, הם גינו יהודים כגון אלה שהאמינו בישו כדמות משיחית. ספרות חז"ל מעידה על פולמוסים גלויים וסמויים נגד היהודים המשיחיים, ואנו נעסוק בניתוח היסטורי של תופעה מרתקת זו.

מרצה: ד"ר דן יפה

יום שלישי, י"ג בתמוז, 12.7
התנ"ך והברית החדשה
'הנה ימים באים ואכרות עמכם ברית חדשה' (ירמיהו לא) - התנ״ך משמש כתשתית לכתבי הברית החדשה, לעתים תשתית גלויה ולעתים סמויה. נציג דוגמאות שונות לשימוש בתנ״ך לצורך הבנת הבשורה הנוצרית כפי שהיא מוצגת בברית החדשה.
מרצה: יסכה הרני

יום שלישי, כ' בתמוז, 19.7
עלייה לרגל ופולחן המקומות הקדושים
למרות היחס המורכב לעלייה לרגל ולמקומות קדושים המשתקף בברית החדשה, הנוצרים חיפשו את המפגש עם הקדושה, באתרי המקרא והברית החדשה. לאחר ההכרזה על הנצרות כדת מותרת אנו קוראים על כנסיות הנצחה ועל מבקרים, תופעה שהלכה והתרחבה וקיבלה הכרה מהממסד הכנסייתי. נדבר על מקורות התופעה, על הסיבות להתפתחותה ועל ההיסטוריה שלה בשלהי העת העתיקה.
מרצה: חנה בנדקובסקי

יום שלישי, כ"ז בתמוז, 26.7
בין יהדות לנצרות בראי הארכיאולוגיה והאמנות
על האופן בו משתקפים היחסים המורכבים בין יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה, ברצפות הפסיפס בבתי הכנסת ובכנסיות. יחסים אלו נשאו לעיתים אופי של פולמוס, אך הם גם משקפים מנטליות דומה ודימויים משותפים רבים. נדון בהיצגים החזותיים שעניינם הקריאה השונה של יהודים ונוצרים בטקסט דתי משותף: הוויכוח על חישובי הזמן, הזיקה השונה של מבני הקדושה בשתי הדתות אל המקדש בירושלים, והיחס אל המורשת הקלאסית.
מרצה: פרופ' רינה טלגם


   

 בתצלום: פסיפס בית הכנסת בציפורי (צילום: ראובן ריבן, רט"ג)