קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
תאריך: 05/09/2022
יום שני ט' באלול תשפ"ב
שעה: 00:00
₪ 950.00

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
5.9.22-31.3.23

קורס מדריכים עבור מורים ירושלמים - תשפ"ג
5.9.22-31.3.23