70 שנה למלחמת העצמאות - שלב המלחמה הבין קהילתית (12.3)

תאריך: 12/03/2018
יום שני כ"ה באדר תשע"ח
שעה: 10:00
₪ 0.00

70 שנה למלחמת העצמאות - שלב המלחמה הבין קהילתית
ממאורעות למלחמה : מנהיגות, מפקדים ולוחמים
12.3.2018, יום שני, 10.00-18.00
9.45 ברכות
10.00 מושב ראשון: מנהיגות עירונית וכפרית – לוחמים ואזרחים
ד"ר ענת קדרון | מכללת אוהלו, קצרין, הנהגת חיפה ה"אדומה"
ד"ר תמיר גורן | אוניברסיטת בר - אילן, הנהגתם של ערבי חיפה
דני רובינשטיין | עיתוני וסופר, המליציות הערביות בהרי יהודה ומפקדיהן
11.30 הפסקה
11.45 מושב שני: מיליציות עירוניות: יפו וטבריה
ד"ר איתמר רדאי | מרכז דיין אוניברסיטת תל - אביב, המיליציות הערביות ביפו
פרופ' מוסטפא עבאסי | מכללת תל - חי,  המליציות הערביות בטבריה  
12.45 מושב שלישי: מנהיגות צבאית: יהודים, בריטים וערבים
ד"ר שגיא טורגן | המכללה הבין - זרועית לפיקוד ולמטה, מפקדי "ההגנה"
פרופ' אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן - צבי, מפקדים וחיילים בצבא הבריטי בארץ ישראל
פרופ' אברהם סלע | האוניברסיטה העברית,  צבא ההצלה ופעילותו בארץ ישראל
14.15 הפסקת צהרים
15.15 מושב רביעי: אזרחים במלחמה: צפת וירושלים
ד"ר שמריהו בן-פזי | מכינת אדרת, הקהילה היהודית בצפת בימי המלחמה
פרופ' ארנון גולן | אוניברסיטת חיפה,  הנהגה שכונתית בירושלים היהודית – ראובן מס וטלביה
16.15 שולחן עגול: צפת כמקרה בוחן
פרופ' אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן - צבי,  הצבא  הבריטי
פרופ' אברהם סלע | האוניברסיטה העברית,  צבא ההצלה
פרופ' מוסטפא עבאסי | מכללת תל - חי, האוכלוסייה הערבית
 
 

70 שנה למלחמת העצמאות - שלב המלחמה הבין קהילתית
ממאורעות למלחמה : מנהיגות, מפקדים ולוחמים
12.3.2018, יום שני, 10.00-18.00
9.45 ברכות
10.00 מושב ראשון: מנהיגות עירונית וכפרית – לוחמים ואזרחים
ד"ר ענת קדרון | מכללת אוהלו, קצרין, הנהגת חיפה ה"אדומה"
ד"ר תמיר גורן | אוניברסיטת בר - אילן, הנהגתם של ערבי חיפה
דני רובינשטיין | עיתוני וסופר, המליציות הערביות בהרי יהודה ומפקדיהן
11.30 הפסקה
11.45 מושב שני: מיליציות עירוניות: יפו וטבריה
ד"ר איתמר רדאי | מרכז דיין אוניברסיטת תל - אביב, המיליציות הערביות ביפו
פרופ' מוסטפא עבאסי | מכללת תל - חי,  המליציות הערביות בטבריה  
12.45 מושב שלישי: מנהיגות צבאית: יהודים, בריטים וערבים
ד"ר שגיא טורגן | המכללה הבין - זרועית לפיקוד ולמטה, מפקדי "ההגנה"
פרופ' אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן - צבי, מפקדים וחיילים בצבא הבריטי בארץ ישראל
פרופ' אברהם סלע | האוניברסיטה העברית,  צבא ההצלה ופעילותו בארץ ישראל
14.15 הפסקת צהרים
15.15 מושב רביעי: אזרחים במלחמה: צפת וירושלים
ד"ר שמריהו בן-פזי | מכינת אדרת, הקהילה היהודית בצפת בימי המלחמה
פרופ' ארנון גולן | אוניברסיטת חיפה,  הנהגה שכונתית בירושלים היהודית – ראובן מס וטלביה
16.15 שולחן עגול: צפת כמקרה בוחן
פרופ' אלון קדיש | האוניברסיטה העברית, יד יצחק בן - צבי,  הצבא  הבריטי
פרופ' אברהם סלע | האוניברסיטה העברית,  צבא ההצלה
פרופ' מוסטפא עבאסי | מכללת תל - חי, האוכלוסייה הערבית