קטנים שהם גדולים (ימי ב', 19:00-18:00, פתיחה: 3.5)

סיפורם של נביאים "קטנים" מנביאי תרי עשר
תאריך: 03/05/2021
יום שני כ"א באייר תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 120.00

קטנים שהם גדולים
סיפורם של נביאים "קטנים" מנביאי תרי־עשר

ארבעה מפגשי הרצאותבימי שני מדי שבועיים19:00-18:00 | 

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום שני, 3.5.2021, כ"א באייר תשפ"א     
'הנה על ההרים רגלי מבשר'

מי אתה נחום הנביא?

יום שני, 24.5.2021, י"ג בסיון תשפ"א     
'תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות'

סיפורו של חבקוק הנביא

יום שני, 7.6.2021, כ"ז בסיון תשפ"א     
'והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות'

נבואתו הירושלמית של הנביא צפניה

 יום שני, 21.6.2021, י"א בתמוז תשפ"א     
'תקעו שופר בציון'

ייחודו של הנביא יואל


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

קטנים שהם גדולים
סיפורם של נביאים "קטנים" מנביאי תרי־עשר

ארבעה מפגשי הרצאותבימי שני מדי שבועיים19:00-18:00 | 

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

יום שני, 3.5.2021, כ"א באייר תשפ"א     
'הנה על ההרים רגלי מבשר'

מי אתה נחום הנביא?

יום שני, 24.5.2021, י"ג בסיון תשפ"א     
'תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות'

סיפורו של חבקוק הנביא

יום שני, 7.6.2021, כ"ז בסיון תשפ"א     
'והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות'

נבואתו הירושלמית של הנביא צפניה

 יום שני, 21.6.2021, י"א בתמוז תשפ"א     
'תקעו שופר בציון'

ייחודו של הנביא יואל


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855