ציונות על לוח השנה (ימי ה', 19:00-18:00, פתיחה: 29.4)

הימים שבין פסח לשבועות מספרים את סיפורה של המדינה
תאריך: 29/04/2021
יום חמישי י"ז באייר תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 120.00

ציונות על לוח השנה
הימים שבין פסח לשבועות טומנים בחובם את סיפורה של מדינת ישראל הצעירה – שייסקר בסדרה זו.
ארבעה מפגשי הרצאותבימי חמישי מדי שבועיים19:00-18:00 

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
מרצה: משה חרמץ

יום חמישי, 29.4.2021, י"ז באייר תשפ"א 
'פה אני עובר, ניצב ליד האבן'

סיפורה של הדרך לירושלים בתש"ח.

יום חמישי, 13.5.2021, ב' בסיון תשפ"א 
'לבוקר פלישה'

סכנה קיומית למדינה הצעירה עם פלישת חמשת הצבאות.

יום חמישי, 27.5.2021, ט"ז בסיון תשפ"א 
'המטרה - תל אביב'

סיפורה של ניצנים: על גבורת חיילים ועל נשות מופת אל מול בריטים, מצרים וחולות.

יום חמישי, 10.6.2021, ל' בסיון תשפ"א 
שלושה שבועות של חרדה
תקופת ההמתנה טרם מלחמת ששת הימים.

*מפגשי הקורס לא יוקלטו
קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

ציונות על לוח השנה
הימים שבין פסח לשבועות טומנים בחובם את סיפורה של מדינת ישראל הצעירה – שייסקר בסדרה זו.
ארבעה מפגשי הרצאותבימי חמישי מדי שבועיים19:00-18:00 

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
מרצה: משה חרמץ

יום חמישי, 29.4.2021, י"ז באייר תשפ"א 
'פה אני עובר, ניצב ליד האבן'

סיפורה של הדרך לירושלים בתש"ח.

יום חמישי, 13.5.2021, ב' בסיון תשפ"א 
'לבוקר פלישה'

סכנה קיומית למדינה הצעירה עם פלישת חמשת הצבאות.

יום חמישי, 27.5.2021, ט"ז בסיון תשפ"א 
'המטרה - תל אביב'

סיפורה של ניצנים: על גבורת חיילים ועל נשות מופת אל מול בריטים, מצרים וחולות.

יום חמישי, 10.6.2021, ל' בסיון תשפ"א 
שלושה שבועות של חרדה
תקופת ההמתנה טרם מלחמת ששת הימים.

*מפגשי הקורס לא יוקלטו
קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855