יהדות, נצרות ואסלאם (ימי ה', 10:45-9:00, פתיחה: 22.4)

בנתיבי דתות - יהדות, נצרות, איסלאם
תאריך: 22/04/2021
יום חמישי י' באייר תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 300.00

יהדות, נצרות ואסלאם
סוגיות נבחרות בהתפתחות פוליטית ודתית בקרב היהדות, הנצרות והאסלאם מן המאה השביעית עד סוף המאה העשירית.

שמונה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
המפגש מחולק לשני חלקים עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם.


רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 22.4.2021, י' באייר תשפ"א 
ימי האסלאם המוקדם בארץ ישראל ובמרחב
סונים, שיעים ומהפכים מימי בית עבאס במאה השמינית עד שלהי שלטונם של הפאטימים והסלג'וקים. 
מרצה: ד"ר  שמעון גת

יום חמישי, 29.4.2021, י"ז באייר תשפ"א 
תקופת הגאונים וספרותה בעקבות ימי התלמוד
ימי הגאונים; רב סעדיה גאון – למדנות בשרות המנהיגות; מעבר מתרבות אוראלית לתרבות ליטראלית. 
מרצה: פרופ' נחם אילן     
     
יום חמישי, 6.5.2021, כ"ד באייר תשפ"א 
פרשנות המקרא היהודית בסביבת התרבות המוסלמית
שינוי פניה של תרבות הספר היהודית מסוף המאה התשיעית
מרצה: פרופ' נחם אילן  

יום חמישי, 13.5.2021, ב' בסיון תשפ"א 
מצוות ומנהגים באסלאם ומועדי הלוח המוסלמי 
הרמד'אן,חג הקורבן, החאג' ועוד.
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר    

יום חמישי, 20.5.2021, ט' בסיון תשפ"א 
אדריכלות ואומנות המסגד במאות ה־7 עד ה־12  
מאפייני המסגד ומה נותר מאלה עד ימינו - עם דוגמאות מסוריה, מעיראק ומספרד.
מרצה: ד"ר דפנה שרף      

יום חמישי, 27.5.2021, ט"ז בסיון תשפ"א 
מאבק ההישרדות של העולם הנוצרי, מנהיגיו ומאמיניו 
הנצרות אל מול ההתפשטות הטריטוריאלית של האסלאם והתבססות האמונה הדתית במוחמד ובשליחותו במזרח התיכון ובצפון אפריקה.
מרצה: יסכה הרני    

יום חמישי, 3.6.2021, כ"ג בסיון תשפ"א 
גניזת קהיר :צוהר לחיי היום־יום של יהודי המזרח התיכון בימי הביניים  
שכונת היהודים, הייתה או לא הייתה ?על מגורים מעורבים של יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ ישראל.
מרצה: ד"ר  משה יגור  
 
יום חמישי, 10.6.2021, ל' בסיון תשפ"א 
ארץ ישראל והאזור ערב הכיבוש הצלבני   
סקירה מסכמת על סוף התקופה המוסלמית באזורנו.
מרצה: פרופ' דניאלה טלמון־הלר    


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

יהדות, נצרות ואסלאם
סוגיות נבחרות בהתפתחות פוליטית ודתית בקרב היהדות, הנצרות והאסלאם מן המאה השביעית עד סוף המאה העשירית.

שמונה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
המפגש מחולק לשני חלקים עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם.


רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 22.4.2021, י' באייר תשפ"א 
ימי האסלאם המוקדם בארץ ישראל ובמרחב
סונים, שיעים ומהפכים מימי בית עבאס במאה השמינית עד שלהי שלטונם של הפאטימים והסלג'וקים. 
מרצה: ד"ר  שמעון גת

יום חמישי, 29.4.2021, י"ז באייר תשפ"א 
תקופת הגאונים וספרותה בעקבות ימי התלמוד
ימי הגאונים; רב סעדיה גאון – למדנות בשרות המנהיגות; מעבר מתרבות אוראלית לתרבות ליטראלית. 
מרצה: פרופ' נחם אילן     
     
יום חמישי, 6.5.2021, כ"ד באייר תשפ"א 
פרשנות המקרא היהודית בסביבת התרבות המוסלמית
שינוי פניה של תרבות הספר היהודית מסוף המאה התשיעית
מרצה: פרופ' נחם אילן  

יום חמישי, 13.5.2021, ב' בסיון תשפ"א 
מצוות ומנהגים באסלאם ומועדי הלוח המוסלמי 
הרמד'אן,חג הקורבן, החאג' ועוד.
מרצה: פרופ' מאיר בר־אשר    

יום חמישי, 20.5.2021, ט' בסיון תשפ"א 
אדריכלות ואומנות המסגד במאות ה־7 עד ה־12  
מאפייני המסגד ומה נותר מאלה עד ימינו - עם דוגמאות מסוריה, מעיראק ומספרד.
מרצה: ד"ר דפנה שרף      

יום חמישי, 27.5.2021, ט"ז בסיון תשפ"א 
מאבק ההישרדות של העולם הנוצרי, מנהיגיו ומאמיניו 
הנצרות אל מול ההתפשטות הטריטוריאלית של האסלאם והתבססות האמונה הדתית במוחמד ובשליחותו במזרח התיכון ובצפון אפריקה.
מרצה: יסכה הרני    

יום חמישי, 3.6.2021, כ"ג בסיון תשפ"א 
גניזת קהיר :צוהר לחיי היום־יום של יהודי המזרח התיכון בימי הביניים  
שכונת היהודים, הייתה או לא הייתה ?על מגורים מעורבים של יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ ישראל.
מרצה: ד"ר  משה יגור  
 
יום חמישי, 10.6.2021, ל' בסיון תשפ"א 
ארץ ישראל והאזור ערב הכיבוש הצלבני   
סקירה מסכמת על סוף התקופה המוסלמית באזורנו.
מרצה: פרופ' דניאלה טלמון־הלר    


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855