סודו של יוספוס (ימי ג', 10:45-9:00, פתיחה: 20.4)

סודו של יוספוס אדם אחד - פנים רבות
תאריך: 20/04/2021
יום שלישי ח' באייר תשפ"א
שעה: 09:00
₪ 190.00

סודו של יוספוס
אדם אחד, פנים רבות
חמישה מפגשי הרצאות בימי שלישי מדי שבועיים 10:45-9:00
המפגש מחולק לשני חלקים עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך


יום שלישי, 20.4.2021, ח' באייר תשפ"א 
גלגוליהם של ספרי יוספוס
על השתמרותם התמוהה של ספרי יוסף בן מתתיהו מעת כתיבתם ועד הגיעם אלינו, מימי החורבן ועד ל'ספר יוסיפון'.
מרצה: פרופ' ישעיהו גפני

יום שלישי, 4.5.2021, כ"ב באייר תשפ"א
'כל זה ביקשתי לאמר על הפילוסופיה בישראל'

השימוש הנוצרי בכתבי יוספוס
מרצה: רבקה פישמן

יום שלישי, 18.5.2021, ז' בסיון תשפ"א 
יוספוס 'על אזרחי'
תיאורי יוספוס את הערים והיישובים על מתקניהם ואנשיהם, אל מול המידע הארכיאולוגי.
מרצה: ד"ר גיא שטיבל

יום שלישי, 1.6.2021, כ"א בסיון תשפ"א 
קדמוניות היהודים
על הקבלתם לספרות היהודית בת התקופה, ועל היחס ליוספוס כהיסטוריון וכנביא.
מרצה: ד"ר מאיר בן־שחר

יום שלישי, 15.6.2021, ה' בתמוז תשפ"א
'התנשאה לגובה אין קץ וכולה מוקפת תהומות'

גמלא מנקודת מבטו של יוספוס - סיור וירטואלי
מרצה: ערן מאיר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

סודו של יוספוס
אדם אחד, פנים רבות
חמישה מפגשי הרצאות בימי שלישי מדי שבועיים 10:45-9:00
המפגש מחולק לשני חלקים עם הפסקה בת רבע שעה ביניהם

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך


יום שלישי, 20.4.2021, ח' באייר תשפ"א 
גלגוליהם של ספרי יוספוס
על השתמרותם התמוהה של ספרי יוסף בן מתתיהו מעת כתיבתם ועד הגיעם אלינו, מימי החורבן ועד ל'ספר יוסיפון'.
מרצה: פרופ' ישעיהו גפני

יום שלישי, 4.5.2021, כ"ב באייר תשפ"א
'כל זה ביקשתי לאמר על הפילוסופיה בישראל'

השימוש הנוצרי בכתבי יוספוס
מרצה: רבקה פישמן

יום שלישי, 18.5.2021, ז' בסיון תשפ"א 
יוספוס 'על אזרחי'
תיאורי יוספוס את הערים והיישובים על מתקניהם ואנשיהם, אל מול המידע הארכיאולוגי.
מרצה: ד"ר גיא שטיבל

יום שלישי, 1.6.2021, כ"א בסיון תשפ"א 
קדמוניות היהודים
על הקבלתם לספרות היהודית בת התקופה, ועל היחס ליוספוס כהיסטוריון וכנביא.
מרצה: ד"ר מאיר בן־שחר

יום שלישי, 15.6.2021, ה' בתמוז תשפ"א
'התנשאה לגובה אין קץ וכולה מוקפת תהומות'

גמלא מנקודת מבטו של יוספוס - סיור וירטואלי
מרצה: ערן מאיר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855