בדרך אל העיר: הקסטל וקרית ענבים בתש''ח (27.8)

סיור בעקבות מלחמת העצמאות בהרי ירושלים
תאריך: 27/08/2021
יום שישי י"ט באלול תשפ"א
שעה: 09:00
₪ 90.00

בדרך אל העיר
סיור בנתיבי מלחמת העצמאות בקסטל ובקרית ענבים.

שעות הסיור: 13:00-09:00
מדריך: משה חרמץ

רמת הקושי: קלה.
הסיור ברכב פרטי.
יש להצטייד בנעליים נוחות, מזון ושתייה למשך הסיור.
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


פינוי מחסום סלעים בדרך לירושלים, מאי 1948 (אוסף סקלי, ארכיון יד בן־צבי)

בדרך אל העיר
סיור בנתיבי מלחמת העצמאות בקסטל ובקרית ענבים.

שעות הסיור: 13:00-09:00
מדריך: משה חרמץ

רמת הקושי: קלה.
הסיור ברכב פרטי.
יש להצטייד בנעליים נוחות, מזון ושתייה למשך הסיור.
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


פינוי מחסום סלעים בדרך לירושלים, מאי 1948 (אוסף סקלי, ארכיון יד בן־צבי)