בלדה על מעין וים: סיור בוטני בחוף השרון (30.6)

צומח החולות, החופים והנחלים מנחל אלכסנדר לחוף מכמורת
תאריך: 30/06/2021
יום רביעי כ' בתמוז תשפ"א
שעה: 12:00
₪ 240.00

בלדה על מעין וים
בעקבות צומח החולות, צומח החופים וצומח הנחלים בין נחל אלכסנדר לחוף מכמורת, והתופעות הייחודיות לסביבה.

שעות הסיור: 20:30-12:00
מדריכה: עדנה אשד
הסיור כולל הסעה באוטובוס מירושלים וחזרה.
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)

בלדה על מעין וים
בעקבות צומח החולות, צומח החופים וצומח הנחלים בין נחל אלכסנדר לחוף מכמורת, והתופעות הייחודיות לסביבה.

שעות הסיור: 20:30-12:00
מדריכה: עדנה אשד
הסיור כולל הסעה באוטובוס מירושלים וחזרה.
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)