בין חומר לרוח (17.9) - יום עיון מרכז אלישר

היהודים הספרדים בארץ ישראל במאה ה־18
תאריך: 17/09/2020
יום חמישי כ"ח באלול תש"פ
שעה: 17:00
₪ 0.00

בין חומר לרוח: היהודים הספרדים בארץ־ישראל במאה ה־18
יום חמישי | 17.9.2020, כ"ח באלול תש"ף | בזום

יום העיון השנתי של מרכז אלישר

17:15 דברי פתיחה: ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אלישר
          ברכות: מר עודד אלישר

17:15 - 18:00 מושב ראשון: בין ארץ־ישראל לתפוצות -עלייה ותמיכה חומרית
יו"ר: ד"ר לילך תורג'מן, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת דוד ילין

התרוששות ומחלוקת: עלייתם של רבנים וגבירים לטבריה ולצפת בהקשרה ההיסטורי
פרופ' לאה בורנשטיין־מקובצקי
, אוניברסיטת אריאל

כי מציון תצא קבלה: תפקיד הקבלה בספרות השבח הירושלמית שנכתבה עבור 'ירושלים ההולנדית' (אמשטרדם) 
מר אלדד ציון
, אוניברסיטת אמסטרדם

18:00 אתנחתא מוזיקלית

18:15 - 19:00 מושב שני: זרמים רוחניים -קבלה ושבתאות
יו"ר: פרופ' אבי אלקיים, אוניברסיטת בר־אילן

'לבער מן הכרם את הקוצים': שבתאות ושתדלנות בירושלים בשולי עליית ר' יהודה החסיד
ד"ר עודד כהן
, האוניברסיטה העברית

ישיבת המקובלים בית אל, הרש"ש והקבלה במאה ה־18  בירושלים
מר יניב מזומן
, אוניברסיטת בן־גוריון

19:00 חלוקת המלגות
ברכות למקבלי המלגות: פרופ' עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית, ראשת מכון בן־צבי

הצגת עבודות הדוקטור הזוכות:
מר נעם לב־אל, האוניברסיטה העברית, יציג את עבודתו: מלאכת המקובל: היסטוריה של ידע קבלי בעת החדשה המוקדמת
גב' אנאבלה אספרנסה, האוניברסיטה העברית, תציג את עבודתה: פרקטיקות דתיות של נשים

 

האירוע בזום | בלא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855, act.ybz.org.il

בין חומר לרוח: היהודים הספרדים בארץ־ישראל במאה ה־18
יום חמישי | 17.9.2020, כ"ח באלול תש"ף | בזום

יום העיון השנתי של מרכז אלישר

17:15 דברי פתיחה: ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אלישר
          ברכות: מר עודד אלישר

17:15 - 18:00 מושב ראשון: בין ארץ־ישראל לתפוצות -עלייה ותמיכה חומרית
יו"ר: ד"ר לילך תורג'מן, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת דוד ילין

התרוששות ומחלוקת: עלייתם של רבנים וגבירים לטבריה ולצפת בהקשרה ההיסטורי
פרופ' לאה בורנשטיין־מקובצקי
, אוניברסיטת אריאל

כי מציון תצא קבלה: תפקיד הקבלה בספרות השבח הירושלמית שנכתבה עבור 'ירושלים ההולנדית' (אמשטרדם) 
מר אלדד ציון
, אוניברסיטת אמסטרדם

18:00 אתנחתא מוזיקלית

18:15 - 19:00 מושב שני: זרמים רוחניים -קבלה ושבתאות
יו"ר: פרופ' אבי אלקיים, אוניברסיטת בר־אילן

'לבער מן הכרם את הקוצים': שבתאות ושתדלנות בירושלים בשולי עליית ר' יהודה החסיד
ד"ר עודד כהן
, האוניברסיטה העברית

ישיבת המקובלים בית אל, הרש"ש והקבלה במאה ה־18  בירושלים
מר יניב מזומן
, אוניברסיטת בן־גוריון

19:00 חלוקת המלגות
ברכות למקבלי המלגות: פרופ' עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית, ראשת מכון בן־צבי

הצגת עבודות הדוקטור הזוכות:
מר נעם לב־אל, האוניברסיטה העברית, יציג את עבודתו: מלאכת המקובל: היסטוריה של ידע קבלי בעת החדשה המוקדמת
גב' אנאבלה אספרנסה, האוניברסיטה העברית, תציג את עבודתה: פרקטיקות דתיות של נשים

 

האירוע בזום | בלא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855, act.ybz.org.il