דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה (26.11)

מפגש שלישי בקורס "מכתרילבקה לירושלים"
תאריך: 26/11/2020
יום חמישי י' בכסלו תשפ"א
שעה: 11:00
₪ 49.00

יום חמישי, 26.11.20י' בכסלו תשפ"א
דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

ספרות היידיש הנציחה את התהליכים החברתיים והדמוגרפיים אשר עיצבו את פני החברה היהודית במאות ה־19 וה־20: האמנציפציה, החילון וההשכלה, כמו גם שינוי במעמד האישה בחברה היהודית. כל אלה ליוו את המעבר של רבבות יהודים, במיוחד צעירים, מן העיירה לעיר הגדולה. נכיר את יצירות הספרות המתארות את הדילמות הרוחניות והקיומיות הקשורות במעבר זה. 

מפגש שלישי בקורס 'מכתרילבקה לירושלים'
המפגש הבא (24.12): עולמם של "קליינע מענטשעלעך"

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

*ההרצאה בזום, לא תתאפשר קבלת הקלטה לנרשמים להרצאה יחידה

 

יום חמישי, 26.11.20י' בכסלו תשפ"א
דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

ספרות היידיש הנציחה את התהליכים החברתיים והדמוגרפיים אשר עיצבו את פני החברה היהודית במאות ה־19 וה־20: האמנציפציה, החילון וההשכלה, כמו גם שינוי במעמד האישה בחברה היהודית. כל אלה ליוו את המעבר של רבבות יהודים, במיוחד צעירים, מן העיירה לעיר הגדולה. נכיר את יצירות הספרות המתארות את הדילמות הרוחניות והקיומיות הקשורות במעבר זה. 

מפגש שלישי בקורס 'מכתרילבקה לירושלים'
המפגש הבא (24.12): עולמם של "קליינע מענטשעלעך"

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

*ההרצאה בזום, לא תתאפשר קבלת הקלטה לנרשמים להרצאה יחידה