היהודים הספרדים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית (28.10)

יום העיון השנתי של מרכז אליָשׁר
תאריך: 28/10/2021
יום חמישי כ"ב בחשון תשפ"ב
שעה: 15:30
₪ 0.00

יום חמישי | 28.10.21 , כ״ב בחשוון תשפ״ב | 19:00-15:30
ביד יצחק בן־צבי | אבן גבירול 14 , ירושלים


15:30 דברי פתיחה
ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אליָשׁר

15:40 הרצאת פתיחה
פרופ׳ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית
מפגש תפוצות אגן הים־התיכון בארץ ישראל בשלהי התקופה העות׳מאנית: זמן, מרחב, משטר ולשון

16:10 מושב ראשון: מקורות מרכזיים לחקר התקופה
יו"ר: ד"ר מיכל בן יעקב, מכללת אפרתה, המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר איריס אגמון, אוניברסיטת בן־גוריון
רשומות בתי הדין השרעיים (סג׳ל) והיסטוריה של חיי יום־יום בארץ ישראל / פלסטין במאה ה־ 19 הארוכה

ד"ר יוחאי בן־גדליה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
פנקסי הפקוא"מ כמקור להבנת יחסם של הספרדים בירושלים למודרנה

17:00-16:50 הפסקה

17:00 מושב שני: בין יהודים לערבים
יו"ר: ד"ר חנן חריף, המכללה האקדמית תל־חי, סגן ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

פרופ׳ מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל־חי
יהודים וערבים בטבריה בתקופת התנזימאת

ד"ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר־אילן
רכישת קרקעות בגליל בידי משפחת עבו, בזיקה לאמיר עבד אל־קאדר

ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית תל־חי
כשהחירום הופך להזדמנות: ההתארגנות של יהודי חיפה במלחמת העולם הראשונה

18:15-18:00 הפסקה

18:15 מושב שלישי: טקס הענקת פרס אליָשׁר לשנת תשפ"ב
ברכות
מר עודד אליָשׁר
פרופ׳ ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

דרורה הייק, אוניברסיטת בר־אילן, תציג את עבודת המוסמך שלה
קליטת הילדים שעלו מסוריה (ילדי האלף) בשנים 1946-1944 בקיבוצי הקיבוץ המאוחד

טל חניה, האוניברסיטה העברית, יציג את עבודת הדוקטור שלו
ועד הקהילה העברית בירושלים בתקופת מעבר – מקהילה דתית לחברה לאומית


בכפוף להנחיות משרד הבריאות - עקבו אחר העדכונית
ללא תשלום | בהרשמה מראש | לפרטים נוספים > 02-5398855

 

 

 

 

יום חמישי | 28.10.21 , כ״ב בחשוון תשפ״ב | 19:00-15:30
ביד יצחק בן־צבי | אבן גבירול 14 , ירושלים


15:30 דברי פתיחה
ד"ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אליָשׁר

15:40 הרצאת פתיחה
פרופ׳ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית
מפגש תפוצות אגן הים־התיכון בארץ ישראל בשלהי התקופה העות׳מאנית: זמן, מרחב, משטר ולשון

16:10 מושב ראשון: מקורות מרכזיים לחקר התקופה
יו"ר: ד"ר מיכל בן יעקב, מכללת אפרתה, המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר איריס אגמון, אוניברסיטת בן־גוריון
רשומות בתי הדין השרעיים (סג׳ל) והיסטוריה של חיי יום־יום בארץ ישראל / פלסטין במאה ה־ 19 הארוכה

ד"ר יוחאי בן־גדליה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
פנקסי הפקוא"מ כמקור להבנת יחסם של הספרדים בירושלים למודרנה

17:00-16:50 הפסקה

17:00 מושב שני: בין יהודים לערבים
יו"ר: ד"ר חנן חריף, המכללה האקדמית תל־חי, סגן ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

פרופ׳ מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל־חי
יהודים וערבים בטבריה בתקופת התנזימאת

ד"ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר־אילן
רכישת קרקעות בגליל בידי משפחת עבו, בזיקה לאמיר עבד אל־קאדר

ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית תל־חי
כשהחירום הופך להזדמנות: ההתארגנות של יהודי חיפה במלחמת העולם הראשונה

18:15-18:00 הפסקה

18:15 מושב שלישי: טקס הענקת פרס אליָשׁר לשנת תשפ"ב
ברכות
מר עודד אליָשׁר
פרופ׳ ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

דרורה הייק, אוניברסיטת בר־אילן, תציג את עבודת המוסמך שלה
קליטת הילדים שעלו מסוריה (ילדי האלף) בשנים 1946-1944 בקיבוצי הקיבוץ המאוחד

טל חניה, האוניברסיטה העברית, יציג את עבודת הדוקטור שלו
ועד הקהילה העברית בירושלים בתקופת מעבר – מקהילה דתית לחברה לאומית


בכפוף להנחיות משרד הבריאות - עקבו אחר העדכונית
ללא תשלום | בהרשמה מראש | לפרטים נוספים > 02-5398855