האובדים מאר"ץ ומאשור (7.7)

בעקבות הכורדים, האורפלים והשכונות המוכרות פחות בנחלאות
תאריך: 07/07/2021
יום רביעי כ"ז בתמוז תשפ"א
שעה: 17:00
₪ 90.00

האובדים מאר"ץ ומאשור
סיור בשכונות המוכרות פחות בגוש ה"נחלאות", מדרום לרחוב בצלאל. נכיר את שכונות האורפלים, הכורדים, החלבים, הצ'רמוקלים: קהילות דרום מזרח טורקיה, חלב בסוריה וכורדיסטאן.

שעות הסיור: 20:00-17:00
מדריכה: עדנה עסיס
סיור רגלי, בהגעה עצמית 
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: לימור רביד 

האובדים מאר"ץ ומאשור
סיור בשכונות המוכרות פחות בגוש ה"נחלאות", מדרום לרחוב בצלאל. נכיר את שכונות האורפלים, הכורדים, החלבים, הצ'רמוקלים: קהילות דרום מזרח טורקיה, חלב בסוריה וכורדיסטאן.

שעות הסיור: 20:00-17:00
מדריכה: עדנה עסיס
סיור רגלי, בהגעה עצמית 
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: לימור רביד 

מפרט המוצר
תאריך יום רביעי כ"ז בתמוז 7.7.21