ריענון עזרה ראשונה (16.8)

ריענון עזרה ראשונה למדריכים
תאריך: 16/08/2020
יום ראשון כ"ו באב תש"פ
שעה: 16:00
₪ 100.00

ריענון עזרה ראשונה

יום ראשון, 16.8.20, כ"ו באב תש''ף
שעות: 16:00 - 20:00
מדריך: אוריאל שמחה

עלות: 100 ש"ח.
לנרשמים לריענון ע"ר יחד עם ריענון ביטחון ובטיחות: 150 ש"ח לשתי ההכשרות יחד. 
[למדריכי יד בן־צבי: 50% הנחה]

ריענון ביטחון ובטיחות יתקיים (בזום) ביום 19.8, כ"ט באב תש"ף

לפרטים נוספים ולהרשמה > 02-5398855

ריענון עזרה ראשונה

יום ראשון, 16.8.20, כ"ו באב תש''ף
שעות: 16:00 - 20:00
מדריך: אוריאל שמחה

עלות: 100 ש"ח.
לנרשמים לריענון ע"ר יחד עם ריענון ביטחון ובטיחות: 150 ש"ח לשתי ההכשרות יחד. 
[למדריכי יד בן־צבי: 50% הנחה]

ריענון ביטחון ובטיחות יתקיים (בזום) ביום 19.8, כ"ט באב תש"ף

לפרטים נוספים ולהרשמה > 02-5398855