בין גנים ירוקים ורעיונות עמוקים: רחביה (12.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 12/08/2021
יום חמישי ד' באלול תשפ"א
שעה: 18:00
*
₪ 40.00

בין גנים ירוקים ורעיונות עמוקים
נשוטט ברחובות הירוקים של רחביה, שכונת הגנים שבה פסיפס מרתק של חיי תרבות ויצירה, מנהיגות ועשייה. נכיר את
 הרקע להקמת השכונה, סגנונות אדריכליים ובתים יפים, ונשמע על כמה מדייריה שסללו את הדרך להקמת המדינה.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריך: אייל ויינשטיין
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


בית דב יוסף (צילום: ברוך גיאן)

בין גנים ירוקים ורעיונות עמוקים
נשוטט ברחובות הירוקים של רחביה, שכונת הגנים שבה פסיפס מרתק של חיי תרבות ויצירה, מנהיגות ועשייה. נכיר את
 הרקע להקמת השכונה, סגנונות אדריכליים ובתים יפים, ונשמע על כמה מדייריה שסללו את הדרך להקמת המדינה.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריך: אייל ויינשטיין
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


בית דב יוסף (צילום: ברוך גיאן)