גשמי ברכה - לציון 30 שנה למבצע שלמה (2.5)

כנס לציון 30 שנה למבצע שלמה ("גשמי זעף")
תאריך: 02/05/2021
יום ראשון כ' באייר תשפ"א
שעה: 10:30
₪ 0.00

גשמי ברכה
כנס לציון 30 שנה למבצע שלמה ("גשמי זעף")
לזכר ליקה כהנת הדנה טקויה (2020-1923) מנהיגה הרוחני של יהדות אתיופיה

ዘመቻ ሰሎሞን የተካሄደበትን 30 ዓመት በተመለከተ ጉባኤ
ሊቀካህናት አዳነ ትኩዬ (2020-1923 .የኢትዮጵያ ይሁዳውያን የሃይማኖት አባትን ለማስታወስ
 
יום ראשון | 2.5.2021, כ' באייר תשפ"א | 17:00-10:30 | בזום

10:55-10:30 | ברכות

יצחק בוז'י הרצוג, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית
יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן־צבי
 
13:00-11:00 | מושב א: ממחשבה למעשה

אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, מה קדם למבצע שלמה?

מיכה פלדמן, הסוכנות היהודית, יהודי אתיופיה - גיבורי המבצעים לעלייה

סא"ל אריה עוז "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי"

תא"ל אסף אגמון מבצע שלמה – דף סיום ל־14 שנות מבצעים אוויריים חשאיים להצלת יהודי אתיופיה

חבר הכנסת לשעבר, שלמה מולה גבורתם של יהודי אתיופיה ונחישותם לעלייה ולהגשמת הציונות   

שמואל מהרט  חלקו של "ארגון יהודי צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה" (NACOE) במימוש מבצע שלמה14:00-13:00 | מושב ב: העלייה והקליטה – משברים וצמיחה  

יו"ר:  ד"ר שמחה גתהון

ד"ר שלי אינגדאו־ונדה הגירה כחוסן וכהזדמנות: הסיפור של יהודי אתיופיה בישראל

טג'ה אסאפה דניאל, המנהל לחינוך התיישבותי, עם הפנים לירוסלם - ארץ החלומות: סיפורי המסע של קהילת יהודי אתיופיה על ציר הזמן

  
14:00 – 14:15 | הפסקה
 
14:15 – 14:45 | 'גלריית זיכרונות'

תערוכה וירטואלית ושיחה עם הציירת נירית טקלה

15:30-14:45 | מושב ג: כתבי הקודש  

יו"ר: ד"ר יוסי זיו

עו"ד עמנואל הדנה זהות ושורשי ביתא ישראל ע"פ ליקה כהנת אדנה טקויה זצ"ל

פרופ' דלית רום־שילוני ״תופסי האורית״ מחזון למציאות — ראשיתו של מסע בצעדים קטנים
 
15:45-15:30 | אתנחתה מוזיקלית

17:00-15:45 | מושב ד: הלכה, מנהג וליטורגיה

יו"ר: הרב מנחם ולדמן

שושנה בן־דור התפילה המיוחדת של ביתא ישראל: התרומה המיוחדת שלה וכיצד כמעט אבדה לנו

הרב ראובן יאסו לוח השנה העברי של בית ישראל - לוח השנה הארץ־ישראלי: מקורותיו של לוח השנה העברי של יהדות "תגראי ואתיופיה" במבט השוואתי

הרב ד"ר שרון שלום, הקריה האקדמית אונו, מכור היתוך לפלורליזם הלכתי – מקרה בוחן יהדות אתיופיה

 

אירוע בזום | ללא תשלום | לבירורים 02-5398855 | rishum@ybz.org.il

גשמי ברכה
כנס לציון 30 שנה למבצע שלמה ("גשמי זעף")
לזכר ליקה כהנת הדנה טקויה (2020-1923) מנהיגה הרוחני של יהדות אתיופיה

ዘመቻ ሰሎሞን የተካሄደበትን 30 ዓመት በተመለከተ ጉባኤ
ሊቀካህናት አዳነ ትኩዬ (2020-1923 .የኢትዮጵያ ይሁዳውያን የሃይማኖት አባትን ለማስታወስ
 
יום ראשון | 2.5.2021, כ' באייר תשפ"א | 17:00-10:30 | בזום

10:55-10:30 | ברכות

יצחק בוז'י הרצוג, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית
יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן־צבי
 
13:00-11:00 | מושב א: ממחשבה למעשה

אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, מה קדם למבצע שלמה?

מיכה פלדמן, הסוכנות היהודית, יהודי אתיופיה - גיבורי המבצעים לעלייה

סא"ל אריה עוז "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי"

תא"ל אסף אגמון מבצע שלמה – דף סיום ל־14 שנות מבצעים אוויריים חשאיים להצלת יהודי אתיופיה

חבר הכנסת לשעבר, שלמה מולה גבורתם של יהודי אתיופיה ונחישותם לעלייה ולהגשמת הציונות   

שמואל מהרט  חלקו של "ארגון יהודי צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה" (NACOE) במימוש מבצע שלמה14:00-13:00 | מושב ב: העלייה והקליטה – משברים וצמיחה  

יו"ר:  ד"ר שמחה גתהון

ד"ר שלי אינגדאו־ונדה הגירה כחוסן וכהזדמנות: הסיפור של יהודי אתיופיה בישראל

טג'ה אסאפה דניאל, המנהל לחינוך התיישבותי, עם הפנים לירוסלם - ארץ החלומות: סיפורי המסע של קהילת יהודי אתיופיה על ציר הזמן

  
14:00 – 14:15 | הפסקה
 
14:15 – 14:45 | 'גלריית זיכרונות'

תערוכה וירטואלית ושיחה עם הציירת נירית טקלה

15:30-14:45 | מושב ג: כתבי הקודש  

יו"ר: ד"ר יוסי זיו

עו"ד עמנואל הדנה זהות ושורשי ביתא ישראל ע"פ ליקה כהנת אדנה טקויה זצ"ל

פרופ' דלית רום־שילוני ״תופסי האורית״ מחזון למציאות — ראשיתו של מסע בצעדים קטנים
 
15:45-15:30 | אתנחתה מוזיקלית

17:00-15:45 | מושב ד: הלכה, מנהג וליטורגיה

יו"ר: הרב מנחם ולדמן

שושנה בן־דור התפילה המיוחדת של ביתא ישראל: התרומה המיוחדת שלה וכיצד כמעט אבדה לנו

הרב ראובן יאסו לוח השנה העברי של בית ישראל - לוח השנה הארץ־ישראלי: מקורותיו של לוח השנה העברי של יהדות "תגראי ואתיופיה" במבט השוואתי

הרב ד"ר שרון שלום, הקריה האקדמית אונו, מכור היתוך לפלורליזם הלכתי – מקרה בוחן יהדות אתיופיה

 

אירוע בזום | ללא תשלום | לבירורים 02-5398855 | rishum@ybz.org.il