הכרת ירושלים: בית שני (ימי א', 19:00-18:00, פתיחה 3.1)

מימי שבי ציון ועד התקופה ההלניסטית והחשמונאים
תאריך: 03/01/2021
יום ראשון י"ט בטבת תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 150.00

"מחורבן להתחדשות"- הכרת ירושלים בימי הבית השני [חלק ראשון]
חמישה מפגשי הרצאות | בימי ראשון  מדי שבוע | 19:00-18:00 

הכרת ירושלים הוא הקורס המעמיק והיסודי ביותר על תולדות העיר. נמשיך אל ראשית ימי הבית השני: הגולים השבים מבבל לירושלים, הכיבוש ההלניסטי והשפעותיו, המרד והממלכה החשמונאית - והממצאים שנותרו בשטח.  

רכזת הקורס: נעמה ניסני 

יום ראשון, 3.1.2021, י''ט טבת תשפ"א 
ירושלים בין חורבן להתחדשות
 מרצה: פרופ' עודד ליפשיץ

יום ראשון, 10.1.2021, כ''ו טבת תשפ"א  
ביקורו של אלכסנדר מוקדון בירושלים והחזון ההלניסטי
מרצה:  פרופ' דניאלה דוויק

יום ראשון, 17.1.2021, ד' שבט תשפ"א 
תמורות בפני ירושלים: תחילתו של המרד החשמונאי?
מרצה:  פרופ' ישעיה גפני

יום ראשון, 24.1.2021, י''א שבט תשפ"א
ירושלים בתקופה החשמונאית: כהנים, כתות ופורשים 

מרצה: ד"ר חנן בירנבוים 

יום ראשון, 31.1.2021, י''ח שבט תשפ"א 
בין ישן לחדש: ארכאולוגיה של ירושלים בתקופה החשמונאית
מרצה: ד"ר אייל מירון

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.
 

"מחורבן להתחדשות"- הכרת ירושלים בימי הבית השני [חלק ראשון]
חמישה מפגשי הרצאות | בימי ראשון  מדי שבוע | 19:00-18:00 

הכרת ירושלים הוא הקורס המעמיק והיסודי ביותר על תולדות העיר. נמשיך אל ראשית ימי הבית השני: הגולים השבים מבבל לירושלים, הכיבוש ההלניסטי והשפעותיו, המרד והממלכה החשמונאית - והממצאים שנותרו בשטח.  

רכזת הקורס: נעמה ניסני 

יום ראשון, 3.1.2021, י''ט טבת תשפ"א 
ירושלים בין חורבן להתחדשות
 מרצה: פרופ' עודד ליפשיץ

יום ראשון, 10.1.2021, כ''ו טבת תשפ"א  
ביקורו של אלכסנדר מוקדון בירושלים והחזון ההלניסטי
מרצה:  פרופ' דניאלה דוויק

יום ראשון, 17.1.2021, ד' שבט תשפ"א 
תמורות בפני ירושלים: תחילתו של המרד החשמונאי?
מרצה:  פרופ' ישעיה גפני

יום ראשון, 24.1.2021, י''א שבט תשפ"א
ירושלים בתקופה החשמונאית: כהנים, כתות ופורשים 

מרצה: ד"ר חנן בירנבוים 

יום ראשון, 31.1.2021, י''ח שבט תשפ"א 
בין ישן לחדש: ארכאולוגיה של ירושלים בתקופה החשמונאית
מרצה: ד"ר אייל מירון

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.