הכרת ירושלים (ימי ד', 17:00-14:00, פתיחה: 27.10)

סדרת סיורים להכרת ירושלים לתקופותיה
תאריך: 27/10/2021
יום רביעי כ"א בחשון תשפ"ב
שעה: 14:00
*
₪ 320.00

סיורים להכרת ירושלים
סדרת סיורים להכרת ירושלים לתקופותיה
נסייר בהר הבית ובירושלים של התקופה המוסלמית הקדומה, נמשיך אל השווקים והמבנים היפיפיים  שהותירו אחריהם הצלבנים ונסיים בסיור שיגלה בפנינו את הישוב בירושלים של שושלת צלאח א־דין - הלא היא התקופה האיובית.
סדרת הסיורים המשלימה את קורס ההרצאות "הכרת ירושלים".


ארבעה סיורים | בימי רביעי מדי שלושה שבועות | 17:00-14:00*
*הסיור בהר הבית ייערך בשעות הבוקר
מועד הפתיחה: 27.10.21, כ"א בחשון תשפ"ב

רכזת הקורסנעמה ניסני
דרגת קושי: נמוכה עד בינונית

יום רביעי, 27.10.21, כ"א בחשון תשפ"ב
בעקבות קראים ורבניים בירושלים
הביטוי המוחשי ביותר לשינוי מצב היהודים תחת הכיבוש המוסלמי היה חידוש היישוב היהודי בירושלים. קבוצה קטנה של יהודים אפילו שימשה בקודש-באחזקת הר הבית. את הסיור נפתח באזור השכונה הרבנית שהוקמה מיד עם הכיבוש וממשיך אל בית הכנסת הקראי (המאוחר) ואל הסיפור של עדת "אבלי ציון" הקראית. הסיור כולל כניסה למוזיאון הקראי שבבית הכנסת.
מדריכה: נעמה ניסני

יום רביעי, 17.11.21י"ג כסלו תשפ"ב
*7:45 הר הבית
הר הבית המוסלמי התקדש לראשונה כבר בראשית ימי האסלאם. השושלת האומיית היתה זו שהפכה  את ירושלים לעיר בעלת חשיבות דתית - והותירה לנו את המבנים המרשימים ביותר שעל גבי הר הבית. נכיר את המבנים השונים ברחבת ההר, את ההיסטוריה ואת האקטואליה של המקום (לא תתאפשר כניסה למסגדים). לאחר מכן נצא מהר הבית דרך שער השלשלת ונעלה לאורכו של רחוב השלשלת תוך הכרת הכתובות הרבות לאורך הרחוב.
מדריך: ד"ר ירון עובדיה

יום רביעי, 15.12.21, י"א בטבת תשפ"ב
ירושלים - בירת הממלכה הצלבנית
בחמישה עשר ביולי נפלה ירושלים המוסלמית בידי הצלבנים. השינוי שחל בפני העיר היה גדול ומשמעותי. נסייר באתרים צלבניים :כנסיית סנטה אנה, כנסיית הקבר, המוריסטן, יוחנן המטביל ואתרים נוספים, ונשמע על המורשת והאדריכלות הצלבנית.
מדריכה: חנה בנדקובסקי

יום רביעי, 29.12.21, כ"ה טבת תשפ"ב
בעקבות ירושלים האיובית
הסולטן האיובי אלמלכ אלמעט'ם עיסא הורה על בניית חומה בירושלים, ותוך זמן קצר הוא גם הורה להרוס אותה. נסייר בעקבות החומה הנעלמה:
היכן ניתן לראות בעיר את שרידי החומה ומגדליה? מה אנו יודעים על הנסיבות שהובילו לבנייתה והריסתה? מה היו תגובות תושבי העיר להרס? כיצד השפיעה אותה החלטה על ירושלים במשך מאות שנים? כל זאת ועוד בסיור.
מדריך: ד"ר עמיחי שוורץ

לפרטים נוספים: 02-5398855 

 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:
 

אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.

סיורים להכרת ירושלים
סדרת סיורים להכרת ירושלים לתקופותיה
נסייר בהר הבית ובירושלים של התקופה המוסלמית הקדומה, נמשיך אל השווקים והמבנים היפיפיים  שהותירו אחריהם הצלבנים ונסיים בסיור שיגלה בפנינו את הישוב בירושלים של שושלת צלאח א־דין - הלא היא התקופה האיובית.
סדרת הסיורים המשלימה את קורס ההרצאות "הכרת ירושלים".


ארבעה סיורים | בימי רביעי מדי שלושה שבועות | 17:00-14:00*
*הסיור בהר הבית ייערך בשעות הבוקר
מועד הפתיחה: 27.10.21, כ"א בחשון תשפ"ב

רכזת הקורסנעמה ניסני
דרגת קושי: נמוכה עד בינונית

יום רביעי, 27.10.21, כ"א בחשון תשפ"ב
בעקבות קראים ורבניים בירושלים
הביטוי המוחשי ביותר לשינוי מצב היהודים תחת הכיבוש המוסלמי היה חידוש היישוב היהודי בירושלים. קבוצה קטנה של יהודים אפילו שימשה בקודש-באחזקת הר הבית. את הסיור נפתח באזור השכונה הרבנית שהוקמה מיד עם הכיבוש וממשיך אל בית הכנסת הקראי (המאוחר) ואל הסיפור של עדת "אבלי ציון" הקראית. הסיור כולל כניסה למוזיאון הקראי שבבית הכנסת.
מדריכה: נעמה ניסני

יום רביעי, 17.11.21י"ג כסלו תשפ"ב
*7:45 הר הבית
הר הבית המוסלמי התקדש לראשונה כבר בראשית ימי האסלאם. השושלת האומיית היתה זו שהפכה  את ירושלים לעיר בעלת חשיבות דתית - והותירה לנו את המבנים המרשימים ביותר שעל גבי הר הבית. נכיר את המבנים השונים ברחבת ההר, את ההיסטוריה ואת האקטואליה של המקום (לא תתאפשר כניסה למסגדים). לאחר מכן נצא מהר הבית דרך שער השלשלת ונעלה לאורכו של רחוב השלשלת תוך הכרת הכתובות הרבות לאורך הרחוב.
מדריך: ד"ר ירון עובדיה

יום רביעי, 15.12.21, י"א בטבת תשפ"ב
ירושלים - בירת הממלכה הצלבנית
בחמישה עשר ביולי נפלה ירושלים המוסלמית בידי הצלבנים. השינוי שחל בפני העיר היה גדול ומשמעותי. נסייר באתרים צלבניים :כנסיית סנטה אנה, כנסיית הקבר, המוריסטן, יוחנן המטביל ואתרים נוספים, ונשמע על המורשת והאדריכלות הצלבנית.
מדריכה: חנה בנדקובסקי

יום רביעי, 29.12.21, כ"ה טבת תשפ"ב
בעקבות ירושלים האיובית
הסולטן האיובי אלמלכ אלמעט'ם עיסא הורה על בניית חומה בירושלים, ותוך זמן קצר הוא גם הורה להרוס אותה. נסייר בעקבות החומה הנעלמה:
היכן ניתן לראות בעיר את שרידי החומה ומגדליה? מה אנו יודעים על הנסיבות שהובילו לבנייתה והריסתה? מה היו תגובות תושבי העיר להרס? כיצד השפיעה אותה החלטה על ירושלים במשך מאות שנים? כל זאת ועוד בסיור.
מדריך: ד"ר עמיחי שוורץ

לפרטים נוספים: 02-5398855 

 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:
 

אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.