הכתר (ימי ב', 10:00-11:00, פתיחה 5.7)

חיבורו וגלגוליו של "כתר ארם צובה" ושל שומריו וחוקריו (בזום)
תאריך: 05/07/2021
יום שני כ"ה בתמוז תשפ"א
שעה: 10:00
₪ 140.00

הכתר
"ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו", כתב הרמב"ם על ספר התורה המכונה "כתר ארם צובה". גדול בעלי המסורה, אהרן בן אשר מטבריה, הקדיש את מפעל חייו ביצירת ספר התורה הנאמן והמדויק ביותר - הוא "הכתר". בקורס זה נעסוק בחיבורה של יצירת מופת זו, במשמעותה, בגלגוליה ובשאלת דפיה האבודים; נכיר את קהילת היהודים בחלב, ששמרה על הכתר מאות שנים ונחתום בהצצה לתהליך שימורו והצגתו במוזיאון ישראל.

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 11:00-10:00 | בזום
רכזת הקורס: נעמה ניסני 

יום שני, 5.7.21, כ"ה בתמוז תשפ"א
'ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי': יצירת הכתר וגלגוליו
מסורת יהודית עתיקה מספרת על ספר שהיה במקדש בירושלים, שנכתב בידי עזרא הסופר. מאות שנים לאחר מכן, במאה העשירית, אהרון בן אשר כתב בטבריה את ספרו שנודע בכינוי "הכתר" - הד לאותו ספר עתיק. נעסוק בכתיבתו, בגלגוליו ובמחקר המודרני על אודותיו.
מרצה: פרופ' מנחם בן־ששון

יום שני, 12.7.21, ג' באב  תשפ"א
על החלקים החסרים בכתר ארם צובה
לאחר גלגולים ונדודים, הגיע "הכתר" לקהילת ארם צובה, היא חלבּ, ושם נשמר עד לפרעות שפרצו לאחר כ"ט בנובמבר 1947. שרידיו נאספו ונשמרו בסתר בקהילה, עד שבשנת 1958 חזר לירושלים - והוא חסר 196 דפים. נעסוק בהיעלמם של הדפים, ובעדויות השונות לגביהם.
מרצים: פרופ' יוסי עופר וד"ר דרור שטרשון


יום שני, 19.7.21, י' באב  תשפ"א
קהילת חלב בעת החדשה: המגוון האנושי
יהודי ארם צובה (אר"ץ) שבסוריה שמרו על "הכתר" במשך מאות שנים. נשמע על הרכבה המגוון של קהילת חלב, על עושרה ועל יחסיה עם הסביבה.

מרצה: פרופ' ירון הראל

יום שני, 26.7.21, י"ז באב  תשפ"א
תהליך שימור הכתר: הצצה למעבדת השימור
מנהל תחום נייר במוזיאון ישראל, שעסק בשימורו של "הכתר" במשך שש שנים, יספר על הבאת הכתר אל המוזיאון, על תהליך שימורו העדין ועל הצגתו בהיכל הספר.

מרצה: ד"ר מיכאל מגן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

דף מתוך "הכתר" (מכון בן־צבי, צילום: ארדון בר־חמא)

הכתר
"ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו", כתב הרמב"ם על ספר התורה המכונה "כתר ארם צובה". גדול בעלי המסורה, אהרן בן אשר מטבריה, הקדיש את מפעל חייו ביצירת ספר התורה הנאמן והמדויק ביותר - הוא "הכתר". בקורס זה נעסוק בחיבורה של יצירת מופת זו, במשמעותה, בגלגוליה ובשאלת דפיה האבודים; נכיר את קהילת היהודים בחלב, ששמרה על הכתר מאות שנים ונחתום בהצצה לתהליך שימורו והצגתו במוזיאון ישראל.

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 11:00-10:00 | בזום
רכזת הקורס: נעמה ניסני 

יום שני, 5.7.21, כ"ה בתמוז תשפ"א
'ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי': יצירת הכתר וגלגוליו
מסורת יהודית עתיקה מספרת על ספר שהיה במקדש בירושלים, שנכתב בידי עזרא הסופר. מאות שנים לאחר מכן, במאה העשירית, אהרון בן אשר כתב בטבריה את ספרו שנודע בכינוי "הכתר" - הד לאותו ספר עתיק. נעסוק בכתיבתו, בגלגוליו ובמחקר המודרני על אודותיו.
מרצה: פרופ' מנחם בן־ששון

יום שני, 12.7.21, ג' באב  תשפ"א
על החלקים החסרים בכתר ארם צובה
לאחר גלגולים ונדודים, הגיע "הכתר" לקהילת ארם צובה, היא חלבּ, ושם נשמר עד לפרעות שפרצו לאחר כ"ט בנובמבר 1947. שרידיו נאספו ונשמרו בסתר בקהילה, עד שבשנת 1958 חזר לירושלים - והוא חסר 196 דפים. נעסוק בהיעלמם של הדפים, ובעדויות השונות לגביהם.
מרצים: פרופ' יוסי עופר וד"ר דרור שטרשון


יום שני, 19.7.21, י' באב  תשפ"א
קהילת חלב בעת החדשה: המגוון האנושי
יהודי ארם צובה (אר"ץ) שבסוריה שמרו על "הכתר" במשך מאות שנים. נשמע על הרכבה המגוון של קהילת חלב, על עושרה ועל יחסיה עם הסביבה.

מרצה: פרופ' ירון הראל

יום שני, 26.7.21, י"ז באב  תשפ"א
תהליך שימור הכתר: הצצה למעבדת השימור
מנהל תחום נייר במוזיאון ישראל, שעסק בשימורו של "הכתר" במשך שש שנים, יספר על הבאת הכתר אל המוזיאון, על תהליך שימורו העדין ועל הצגתו בהיכל הספר.

מרצה: ד"ר מיכאל מגן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

דף מתוך "הכתר" (מכון בן־צבי, צילום: ארדון בר־חמא)