המתנדבים בע"מ (ימי ג', 18:00-19:00, פתיחה 10.8)

שלושה פילנתרופים שתרמו לתקומה: רוטשילד, הירש וגולדברג (בזום)
תאריך: 10/08/2021
יום שלישי ב' באלול תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 105.00

המתנדבים בע"מ
שלושה נדבנים חשובים בדרך לתקומת העם בארצו: הידוע, הפחות ידוע והלא ידוע.

 
שלושה מפגשי הרצאות בימי שלישי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: ד"ר מיכל אורן  

יום שלישי, 10.8.2021, ב' באלול  תשפ"א
'אדוני בונה בניינים על החול'
סיפורו של הברון רוטשילד.

יום שלישי, 17.8.2021, ט' באלול תשפ"א     
מרכבת טרנס-אטלנטית ועד למושבות בארגנטינה
מי אתה, הברון הירש?

יום שלישי, 24.8.2021, ט"ז באלול תשפ"א     
הנדיב הלא ידוע
יצחק לייב גולדברג - ממושבה בולגרית ועד לפרדסנות הארץ־ישראלית.


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855


בתמונה: הברון הירש ומתיישבים, בול דואר (עיצוב: א. קלדרון)
 

המתנדבים בע"מ
שלושה נדבנים חשובים בדרך לתקומת העם בארצו: הידוע, הפחות ידוע והלא ידוע.

 
שלושה מפגשי הרצאות בימי שלישי מדי שבוע | 19:00-18:00 | בזום
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: ד"ר מיכל אורן  

יום שלישי, 10.8.2021, ב' באלול  תשפ"א
'אדוני בונה בניינים על החול'
סיפורו של הברון רוטשילד.

יום שלישי, 17.8.2021, ט' באלול תשפ"א     
מרכבת טרנס-אטלנטית ועד למושבות בארגנטינה
מי אתה, הברון הירש?

יום שלישי, 24.8.2021, ט"ז באלול תשפ"א     
הנדיב הלא ידוע
יצחק לייב גולדברג - ממושבה בולגרית ועד לפרדסנות הארץ־ישראלית.


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855


בתמונה: הברון הירש ומתיישבים, בול דואר (עיצוב: א. קלדרון)