הטל צל ענק (ימי א', 10:45-9:00, פתיחה 18.10)

שמונה מפגשים: ארץ ישראל והמזרח הקדום
תאריך: 18/10/2020
יום ראשון ל' בתשרי תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 300.00

ארץ ישראל והמזרח הקדום

שמונה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 10:45-9:00
רכזת הקורס: סילבי ברנרד


יום ראשון, 18.10.20, ל' בתשרי תשפ"א
מבוא גיאוגרפי היסטורי למרחב המזרח הקדום
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
חקר מסופוטמיה - בין ארכיאולוגיה ומקרא
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל

 יום ראשון, 1.11.20, י"ד בחשוון תשפ"א
1200 לפנה״ס במסופוטמיה - שינוי אקלים, רעב ומגפות 
מרצה: פרופ' יורם כהן, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 8.11.20, כ"א בחשוון תשפ"א
גבורה, חוכמה וחיי נצח ב'עלילות גילגמש'
מרצה: אביטל רומח, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
תפארת מצרים - היסטוריה, דת ותרבות במצרים העתיקה 
מרצה: ד''ר רחלי שלומי־חן, החוג למדע הדתות והמכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 22.11.20, ו' בכסלו תשפ"א
מצרים וארץ ישראל - על שולטים ונשלטים במרחב הכנעני
מרצה: ד"ר רחלי שלומי־חן

יום ראשון, 29.11.20, י"ג בכסלו תשפ"א
חוק מסופוטמי וחוקי המקרא: זיקות ופערים תרבותיים
מרצה: פרופ׳ נתן וסרמן, המדור לאשורולוגיה במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א    
ממתמטיקה ועד קריאה בכבד: מדעי הטבע במסופוטומיה
מרצה: פרופ' יונתן בן דב, החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855


 

ארץ ישראל והמזרח הקדום

שמונה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 10:45-9:00
רכזת הקורס: סילבי ברנרד


יום ראשון, 18.10.20, ל' בתשרי תשפ"א
מבוא גיאוגרפי היסטורי למרחב המזרח הקדום
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
חקר מסופוטמיה - בין ארכיאולוגיה ומקרא
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל

 יום ראשון, 1.11.20, י"ד בחשוון תשפ"א
1200 לפנה״ס במסופוטמיה - שינוי אקלים, רעב ומגפות 
מרצה: פרופ' יורם כהן, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 8.11.20, כ"א בחשוון תשפ"א
גבורה, חוכמה וחיי נצח ב'עלילות גילגמש'
מרצה: אביטל רומח, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
תפארת מצרים - היסטוריה, דת ותרבות במצרים העתיקה 
מרצה: ד''ר רחלי שלומי־חן, החוג למדע הדתות והמכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 22.11.20, ו' בכסלו תשפ"א
מצרים וארץ ישראל - על שולטים ונשלטים במרחב הכנעני
מרצה: ד"ר רחלי שלומי־חן

יום ראשון, 29.11.20, י"ג בכסלו תשפ"א
חוק מסופוטמי וחוקי המקרא: זיקות ופערים תרבותיים
מרצה: פרופ׳ נתן וסרמן, המדור לאשורולוגיה במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א    
ממתמטיקה ועד קריאה בכבד: מדעי הטבע במסופוטומיה
מרצה: פרופ' יונתן בן דב, החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855