הטור הירושלמי: ירושלים בשירת אלתרמן (24.6)

ממשכנות שאננים למדרחוב בעקבות הטור השביעי
תאריך: 24/06/2021
יום חמישי י"ד בתמוז תשפ"א
שעה: 17:00
*
₪ 90.00

הטור הירושלמי - ירושלים בשירת אלתרמן 
במשך עשרות שנים פרסם נתן אלתרמן את 'הטור השביעי', טור שליווה את המאורעות הגדולים בארץ. נצעד בעקבות הטורים ה'ירושלמיים' של אלתרמן, נתוודע לאירועים ידועים יותר וידועים פחות, נשמע את דעתו של אלתרמן אודותם, ונגלה כי בירושלים "בכל זאת יש משהו" אלתרמני...
בין האתרים: רח' המלך דוד, רח' החבצלת ומדרחוב בן־יהודה.

שעות הסיור: 20:00-17:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

הטור הירושלמי - ירושלים בשירת אלתרמן 
במשך עשרות שנים פרסם נתן אלתרמן את 'הטור השביעי', טור שליווה את המאורעות הגדולים בארץ. נצעד בעקבות הטורים ה'ירושלמיים' של אלתרמן, נתוודע לאירועים ידועים יותר וידועים פחות, נשמע את דעתו של אלתרמן אודותם, ונגלה כי בירושלים "בכל זאת יש משהו" אלתרמני...
בין האתרים: רח' המלך דוד, רח' החבצלת ומדרחוב בן־יהודה.

שעות הסיור: 20:00-17:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת הקושי: קלה

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).