היינו ילדים וזה היה מזמן: בעקבות יוסי בנאי (8.10)

שירים וגעגועים בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו - סיור לכבוד כנס ירושלים למסורתיות
תאריך: 08/10/2021
יום שישי ב' בחשון תשפ"ב
שעה: 09:00
₪ 100.00

היינו ילדים וזה היה מזמן - בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו

אל מחוזות הילדות והמקורות עם זיכרונות וגעגועים ליוסי בנאי ולמשפחתו - ששורשיה בפרס, ענפיה משתרגים בירושלים של פעם ופירותיה מענגים עד היום. בליווי קטעי קריאה ושירים.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: נורית בזל 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

היינו ילדים וזה היה מזמן - בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו

אל מחוזות הילדות והמקורות עם זיכרונות וגעגועים ליוסי בנאי ולמשפחתו - ששורשיה בפרס, ענפיה משתרגים בירושלים של פעם ופירותיה מענגים עד היום. בליווי קטעי קריאה ושירים.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: נורית בזל 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).