היסטוריה, סיפור ומציאות (31.1)

ערב עיון בזום, לרגל צאת ספריו של פרופ' ראובן בונפיל על יוסף הכהן
תאריך: 31/01/2021
יום ראשון י"ח בשבט תשפ"א
שעה: 16:30
₪ 0.00

היסטוריה, סיפור ומציאות
לרגל צאת ספריו של פרופ' ראובן בונפיל על יוסף הכהן
יום ראשון | י"ח בשבט תשפ"א, 31.1.2021 | 16:30 - 19:00 | בזום

16:30 ברכות
פרופ' עפרה תירוש־בקר, ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

יהונתן נדב, מנכ"ל הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית 

16:45 - 18:00 מושב ראשון: היסטוריה ומציאות בימי הביניים וברנסנס
יו"ר פרופ' אמנון רז־קרקוצקין, אוניברסיטת בן־גוריון

לייחוד דרכו ההיסטוריוגרפית של יוסף הכהן
פרופ' מוריס קריגל, École des hautes études en sciences sociales

רצח בפררה: כבוד, משפחה וזהות בקהילה יהודית באיטליה במאה השש־עשרה
ד"ר מוטי בנמלך, המכללה האקדמית הרצוג 

מ"עמק הבכא" ל"חיי יוסף": בין היסטוריה לאומית להיסטוריה של חיי יום־יום בימי הביניים
פרופ' אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית

בין ההיסטוריון למקורותיו, במאה השש־עשרה ובמאה העשרים ואחת
ד"ר מיכה פרי, אוניברסיטת חיפה

18:00 הפסקה

18:10 - 19:00 מושב שני: היסטוריה, סיפור ודמיון
יו"ר ד"ר מיכה פרי

רומן. היסטורי. של מי הסיפור הזה?
ד"ר עליזה קורב בונפיל 

מפגש מדומיין עם יוסף הכהן - היסטוריון יהודי מן המאה השש־עשרה
פרופ' ראובן בונפיל, האוניברסיטה העברית

 

בלא תשלום | בהרשמה מראש
להרשמה: 02-5398855

היסטוריה, סיפור ומציאות
לרגל צאת ספריו של פרופ' ראובן בונפיל על יוסף הכהן
יום ראשון | י"ח בשבט תשפ"א, 31.1.2021 | 16:30 - 19:00 | בזום

16:30 ברכות
פרופ' עפרה תירוש־בקר, ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

יהונתן נדב, מנכ"ל הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית 

16:45 - 18:00 מושב ראשון: היסטוריה ומציאות בימי הביניים וברנסנס
יו"ר פרופ' אמנון רז־קרקוצקין, אוניברסיטת בן־גוריון

לייחוד דרכו ההיסטוריוגרפית של יוסף הכהן
פרופ' מוריס קריגל, École des hautes études en sciences sociales

רצח בפררה: כבוד, משפחה וזהות בקהילה יהודית באיטליה במאה השש־עשרה
ד"ר מוטי בנמלך, המכללה האקדמית הרצוג 

מ"עמק הבכא" ל"חיי יוסף": בין היסטוריה לאומית להיסטוריה של חיי יום־יום בימי הביניים
פרופ' אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית

בין ההיסטוריון למקורותיו, במאה השש־עשרה ובמאה העשרים ואחת
ד"ר מיכה פרי, אוניברסיטת חיפה

18:00 הפסקה

18:10 - 19:00 מושב שני: היסטוריה, סיפור ודמיון
יו"ר ד"ר מיכה פרי

רומן. היסטורי. של מי הסיפור הזה?
ד"ר עליזה קורב בונפיל 

מפגש מדומיין עם יוסף הכהן - היסטוריון יהודי מן המאה השש־עשרה
פרופ' ראובן בונפיל, האוניברסיטה העברית

 

בלא תשלום | בהרשמה מראש
להרשמה: 02-5398855