חוק מסופוטמי וחוקי המקרא: זיקות ופערים תרבותיים (29.11)

מפגש שביעי בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
תאריך: 29/11/2020
יום ראשון י"ג בכסלו תשפ"א
שעה: 09:00
₪ 49.00

חוק מסופוטמי וחוקי המקרא: זיקות ופערים תרבותיים
מרצה: פרופ׳ נתן וסרמן, המדור לאשורולוגיה במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

נבחן את הקשרים והזיקות, כמו גם הפערים המובהקים, שבין חוקי המקרא ונוהגי המשפט במסופוטמיה הקדומה -וזאת בעיקר בהסתמך על מכתבים מארכיון מארי. נתמקד בשאלות של פגיעות גוף, הריגת נפש, והענישה בדם או בדמים (תשלום).

מפגש שביעי בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
המפגש הבא 

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

 

חוק מסופוטמי וחוקי המקרא: זיקות ופערים תרבותיים
מרצה: פרופ׳ נתן וסרמן, המדור לאשורולוגיה במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

נבחן את הקשרים והזיקות, כמו גם הפערים המובהקים, שבין חוקי המקרא ונוהגי המשפט במסופוטמיה הקדומה -וזאת בעיקר בהסתמך על מכתבים מארכיון מארי. נתמקד בשאלות של פגיעות גוף, הריגת נפש, והענישה בדם או בדמים (תשלום).

מפגש שביעי בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
המפגש הבא 

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855