חולם בספרדית (ימי ג', 18:00-19:00, פתיחה 27.10)

ארבעה מפגשים: סיפורם של יהודי ספרד מתור הזהב ועד הגירוש
תאריך: 27/10/2020
יום שלישי ט' בחשון תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 120.00

חולם בספרדית: סיפורם של יהודי ספרד מ'תור הזהב' ועד הגירוש

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי שלישי מדי שבועיים | 18:00 – 19:00 [חלק ראשון מקורס שנתי]
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד-ארליך

מרצה: אוריאל פיינרמן

במשך מאות שנים היה חצי-האי האיברי מקום מפגש בין שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות: הנצרות, האסלאם והיהדות. בעקבות מלחמות הנוצרים והמוסלמים אלה באלה, ידעה 'גלות ירושלים אשר בספרד' ימים של רדיפות קשות בצל הצלב והסהר, כמו גם ימי פריחה תרבותית ורוחנית -היא 'תור הזהב' של יהדות ספרד. בקורס זה נצא למסע בין ימי הזוהר לימי השפל, למן היווצרות המרכז היהודי במקום ועד לגירוש הסופי.  

יום שלישי, 27.10.20, ט' בחשוון תשפ"א
'וקול התור נשמע בארצנו'
 
מעבר המרכז היהודי מבבל  לספרד והיווצרות 'תור הזהב' של יהדות ספרד

יום שלישי, 10.11.20, כ"ג בחשוון תשפ"א
מלך, נזיר ורב נפגשים בברצלונה

סיפורו של הוויכוח התיאולוגי המפורסם מול הרמב"ן, אשר יצא להגן על דת ישראל בפומבי

יום שלישי, 24.11.20, ח' בכסלו תשפ"א
'מאיגרא רמא לבירא עמיקתא'
 
קו השבר בתולדות יהודי ספרד וראשית היווצרות תופעת האנוסים 

יום שלישי, 8.12.20, כ"ב בכסלו תשפ"א
'חיים ומוות ביד הלשון'
 
על ה'אינקוויזיציה', בית הדין האימתני ועל שיטות החקירה האופיניות לו


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

חולם בספרדית: סיפורם של יהודי ספרד מ'תור הזהב' ועד הגירוש

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי שלישי מדי שבועיים | 18:00 – 19:00 [חלק ראשון מקורס שנתי]
רכזת הקורס: רננה זר-כבוד-ארליך

מרצה: אוריאל פיינרמן

במשך מאות שנים היה חצי-האי האיברי מקום מפגש בין שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות: הנצרות, האסלאם והיהדות. בעקבות מלחמות הנוצרים והמוסלמים אלה באלה, ידעה 'גלות ירושלים אשר בספרד' ימים של רדיפות קשות בצל הצלב והסהר, כמו גם ימי פריחה תרבותית ורוחנית -היא 'תור הזהב' של יהדות ספרד. בקורס זה נצא למסע בין ימי הזוהר לימי השפל, למן היווצרות המרכז היהודי במקום ועד לגירוש הסופי.  

יום שלישי, 27.10.20, ט' בחשוון תשפ"א
'וקול התור נשמע בארצנו'
 
מעבר המרכז היהודי מבבל  לספרד והיווצרות 'תור הזהב' של יהדות ספרד

יום שלישי, 10.11.20, כ"ג בחשוון תשפ"א
מלך, נזיר ורב נפגשים בברצלונה

סיפורו של הוויכוח התיאולוגי המפורסם מול הרמב"ן, אשר יצא להגן על דת ישראל בפומבי

יום שלישי, 24.11.20, ח' בכסלו תשפ"א
'מאיגרא רמא לבירא עמיקתא'
 
קו השבר בתולדות יהודי ספרד וראשית היווצרות תופעת האנוסים 

יום שלישי, 8.12.20, כ"ב בכסלו תשפ"א
'חיים ומוות ביד הלשון'
 
על ה'אינקוויזיציה', בית הדין האימתני ועל שיטות החקירה האופיניות לו


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855