בין Holy Land להולילנד: המושבה הגרמנית (5.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 05/08/2021
יום חמישי כ"ז באב תשפ"א
שעה: 18:00
*
₪ 40.00

בין Holy Land ל'הולילנד'
בסמטאות המושבה הגרמנית, אי אירופאי בירושלים: איכרים אמידים ופליטים עניים, מטמון נאצי אצל ניצולת שואה, הבית ברחוב כרמיה, זיכרונות מהקולנוע השכונתי ועוד.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריך: ניר אורטל
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


בית העם הטמפלרי (צילום: ברוך גיאן)

בין Holy Land ל'הולילנד'
בסמטאות המושבה הגרמנית, אי אירופאי בירושלים: איכרים אמידים ופליטים עניים, מטמון נאצי אצל ניצולת שואה, הבית ברחוב כרמיה, זיכרונות מהקולנוע השכונתי ועוד.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריך: ניר אורטל
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


בית העם הטמפלרי (צילום: ברוך גיאן)