הורדוס הבנאי - בזום (ימי ד', 11:30-10:00, פתיחה 7.7)

מפעלי הבנייה של הורדוס: שיטות והשפעות, הייחוד והממצא, ותהליכי השיחזור (בזום)
תאריך: 07/07/2021
יום רביעי כ"ז בתמוז תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 175.00

הבנאי הגדול – הורדוס  
הורדוס נודע במפעלי הבנייה האדירים והמפוארים שהקים, שהביאו לכינויו "המלך הבנאי". הוא בנה מחדש את בית המקדש בירושלים ואת העיר שומרון, יסד עיר נמל גדולה בקיסריה ובנה ארמונות ענק מבוצרים ומפוארים עם מתקני מים מרשימים במדבר יהודה ובעבר הירדן. נבדוק מה היו המקורות התרבותיים מהם הושפע הורדוס, נכיר כמה ממפעלי הבנייה הייחודיים לו וננסה להבין מה הניע אותו להקמתם.

חמישה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבוע | 11:30-10:00
רכזת הקורס: שרון זמיר גולדפרב 
 


יום רביעי, 7.7.21, כ"ז בתמוז תשפ"א   
הבנייה ההלניסטית והרומית הקדומה
נכיר את הרקע האדריכלי והטכני מטקסטים הלניסטיים ורומיים: ויטרוביוס והרון מאלכסנדריה, פליניוס ופרונטינוס, וכן מידע על פעולות הבנייה המצוי אצל יוסף בן מתתיהו. נכיר מעט מן הממצא הארכיאולוגי במדינות השכנות.
מרצה: פרופ' רוני רייך


יום רביעי, 14.7.21, ה' באב תשפ"א   
התיאטרון המלכותי בהרודיון
2000 שנה אחרי שהורדוס בנה תיאטרון מרשים בצלע הר ההרודיון, נחשפו שרידיו של המבנה המלכותי המפואר. המבנה שולב במערך הבנייה המונומנטלי באתר, והוא אחד התיאטראות הראשונים שנבנו בארץ בסגנון הרומי. בשנים האחרונות בוצעו באתר עבודות שימור ושחזור מוקפדות. נתרשם מהממצאים ומתהליך השימור ונערוך סיור וירטואלי קצר באתר הייחודי.
מרצה: יהונתן צחור, אדריכל רשות העתיקות


יום רביעי, 21.7.21, י"ב באב תשפ"א   
ארמונות החורף של הורדוס ביריחו
ליד יריחו נחשפה האחוזה המלכותית, בה הקימו המלכים החשמונאים והורדוס ארמונות חורף. באחד המבנים החשמונאיים התגלה מבנה ציבורי עם ספסלים, ייתכן בית הכנסת הקדום ביותר שנחשף. מקוואות הטהרה, הגנים המפוארים ובית מרחץ ייחודי מעידים על אורח חיים הלניסטי מלכותי, בצד הקפדה על זהות יהודית.  נתרשם מהממצאים ונערוך סיור וירטואלי קצר באתר באמצעות טכנולוגיית תלת ממד ייחודית. 
מרצה: יהונתן צחור, אדריכל רשות העתיקות


יום רביעי, 28.7.21, י"ט באב תשפ"א      
העדות הארכיאולוגית לאור הרקע ההיסטורי
נכיר את ההיבטים האדריכליים והטכניים של בניית נמל קיסריה, קירות הר הבית והסטיו המלכותי, בתי המרחץ והתיאטראות, כמו גם את השפעת בנייתם של הארמונות ההרודיאניים על הבנייה של בתי המידות של עשירי הקהילה היהודית.
מרצה: פרופ' רוני רייך

יום רביעי, 4.8.21, כ"ו באב תשפ"א 
הורדוס בעולם הרומי
ההקשר הגיאו־פוליטי והתרבותי למעמדו של הורדוס ולפעולותיו.
מרצה: פרופ' דניאלה דוויק


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

איור: בניית בית המקדש בירושלים, תרגום לכתבי יוספוס פלביוס (ג' קוקיאר, המאה ה־15)

הבנאי הגדול – הורדוס  
הורדוס נודע במפעלי הבנייה האדירים והמפוארים שהקים, שהביאו לכינויו "המלך הבנאי". הוא בנה מחדש את בית המקדש בירושלים ואת העיר שומרון, יסד עיר נמל גדולה בקיסריה ובנה ארמונות ענק מבוצרים ומפוארים עם מתקני מים מרשימים במדבר יהודה ובעבר הירדן. נבדוק מה היו המקורות התרבותיים מהם הושפע הורדוס, נכיר כמה ממפעלי הבנייה הייחודיים לו וננסה להבין מה הניע אותו להקמתם.

חמישה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבוע | 11:30-10:00
רכזת הקורס: שרון זמיר גולדפרב 
 


יום רביעי, 7.7.21, כ"ז בתמוז תשפ"א   
הבנייה ההלניסטית והרומית הקדומה
נכיר את הרקע האדריכלי והטכני מטקסטים הלניסטיים ורומיים: ויטרוביוס והרון מאלכסנדריה, פליניוס ופרונטינוס, וכן מידע על פעולות הבנייה המצוי אצל יוסף בן מתתיהו. נכיר מעט מן הממצא הארכיאולוגי במדינות השכנות.
מרצה: פרופ' רוני רייך


יום רביעי, 14.7.21, ה' באב תשפ"א   
התיאטרון המלכותי בהרודיון
2000 שנה אחרי שהורדוס בנה תיאטרון מרשים בצלע הר ההרודיון, נחשפו שרידיו של המבנה המלכותי המפואר. המבנה שולב במערך הבנייה המונומנטלי באתר, והוא אחד התיאטראות הראשונים שנבנו בארץ בסגנון הרומי. בשנים האחרונות בוצעו באתר עבודות שימור ושחזור מוקפדות. נתרשם מהממצאים ומתהליך השימור ונערוך סיור וירטואלי קצר באתר הייחודי.
מרצה: יהונתן צחור, אדריכל רשות העתיקות


יום רביעי, 21.7.21, י"ב באב תשפ"א   
ארמונות החורף של הורדוס ביריחו
ליד יריחו נחשפה האחוזה המלכותית, בה הקימו המלכים החשמונאים והורדוס ארמונות חורף. באחד המבנים החשמונאיים התגלה מבנה ציבורי עם ספסלים, ייתכן בית הכנסת הקדום ביותר שנחשף. מקוואות הטהרה, הגנים המפוארים ובית מרחץ ייחודי מעידים על אורח חיים הלניסטי מלכותי, בצד הקפדה על זהות יהודית.  נתרשם מהממצאים ונערוך סיור וירטואלי קצר באתר באמצעות טכנולוגיית תלת ממד ייחודית. 
מרצה: יהונתן צחור, אדריכל רשות העתיקות


יום רביעי, 28.7.21, י"ט באב תשפ"א      
העדות הארכיאולוגית לאור הרקע ההיסטורי
נכיר את ההיבטים האדריכליים והטכניים של בניית נמל קיסריה, קירות הר הבית והסטיו המלכותי, בתי המרחץ והתיאטראות, כמו גם את השפעת בנייתם של הארמונות ההרודיאניים על הבנייה של בתי המידות של עשירי הקהילה היהודית.
מרצה: פרופ' רוני רייך

יום רביעי, 4.8.21, כ"ו באב תשפ"א 
הורדוס בעולם הרומי
ההקשר הגיאו־פוליטי והתרבותי למעמדו של הורדוס ולפעולותיו.
מרצה: פרופ' דניאלה דוויק


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: rishum@ybz.org.il | 02-5398855

 

איור: בניית בית המקדש בירושלים, תרגום לכתבי יוספוס פלביוס (ג' קוקיאר, המאה ה־15)