אימפריאליזם, אוניברסליזם ואחרית הימים בירושלם (29.11)

מפגש שביעי בקורס 'הכרת ירושלים' - ימי בית ראשון
תאריך: 29/11/2020
יום ראשון י"ג בכסלו תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 39.00

אימפריאליזם, אוניברסליזם ואחרית הימים - תגובות ירושלמיות למסע סנחריב
מרצה: ד"ר הלל מאלי

מסעות הכיבושים האשוריים במאה ה־8 לפסה"נ העמידו את ממלכת יהודה, ובליבה ירושלים, מול סכנת כליה. רגעי החרדה הפכו גם לרגעי הלידה של כמה מהנבואות, החלומות והחזיונות הגדולים שעיצבו את תולדותיה של העיר. נעסוק במפגש שבין דיפולמטיה אשורית לנבואה יהודית וביחס שבין העמידה מול הסוף לבין תקוות אחרית הימים. 

מפגש שביעי בקורס 'הכרת ירושלים' - ימי בית ראשון
המפגש הבא (6.12): בין פולחן לנבואה בימי הבית הראשון
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

 

דגם ירושלים במצור האשורי, צילום: תמר הירדני
 

אימפריאליזם, אוניברסליזם ואחרית הימים - תגובות ירושלמיות למסע סנחריב
מרצה: ד"ר הלל מאלי

מסעות הכיבושים האשוריים במאה ה־8 לפסה"נ העמידו את ממלכת יהודה, ובליבה ירושלים, מול סכנת כליה. רגעי החרדה הפכו גם לרגעי הלידה של כמה מהנבואות, החלומות והחזיונות הגדולים שעיצבו את תולדותיה של העיר. נעסוק במפגש שבין דיפולמטיה אשורית לנבואה יהודית וביחס שבין העמידה מול הסוף לבין תקוות אחרית הימים. 

מפגש שביעי בקורס 'הכרת ירושלים' - ימי בית ראשון
המפגש הבא (6.12): בין פולחן לנבואה בימי הבית הראשון
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

 

דגם ירושלים במצור האשורי, צילום: תמר הירדני