עיר קסומה: כשהלילה יורד על העיר (19.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 19/08/2021
יום חמישי י"א באלול תשפ"א
שעה: 20:00
*
₪ 40.00

עיר קסומה
בין דמדומים לחשכה, בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, נטייל באור המיוחד היורד על העיר. בין סמטאותיה וחצרותיה הנגלות והנסתרות נשמע סיפורים ואגדות ירושלמיות ונברר מי כישף את טחנת הקמח? היכן הוא הגהינום הירושלמי? ומה בין דוד המלך לש”י עגנון? 

שעות הסיור: 21:30-20:00
מדריכה: גלי שבת־ברזני
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)

עיר קסומה
בין דמדומים לחשכה, בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, נטייל באור המיוחד היורד על העיר. בין סמטאותיה וחצרותיה הנגלות והנסתרות נשמע סיפורים ואגדות ירושלמיות ונברר מי כישף את טחנת הקמח? היכן הוא הגהינום הירושלמי? ומה בין דוד המלך לש”י עגנון? 

שעות הסיור: 21:30-20:00
מדריכה: גלי שבת־ברזני
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)