מיסטיקה אסלאמית, בין מזרח למערב (3.11) - מועד חדש

ערב לכבוד צאת ספרה של פרופ׳ שרה סבירי, Perspectives on Early Islamic Mysticism
תאריך: 03/11/2020
יום שלישי ט"ז בחשון תשפ"א
שעה: 16:00
₪ 0.00

יום שלישי | 3.11.20, ט״ז בחשוון | 19:00-16:00 | בזום | בלא תשלום | בהרשמה מראש

16:00 | התכנסות

16:30 | ברכות
פרופ’ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי

19:00-16:45 | רב שיח

מנחה: ד״ר מלילה הלנר־אשד, מכון הרטמן והאוניברסיטה העברית

משתתפים
ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית
ד״ר אבישי בר־אשר, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ דוד שולמן, האוניברסיטה העברית

דברי סיכום
פרופ׳ שרה סבירי, האוניברסיטה העברית

לפרטים > 02-5398855

 

יום שלישי | 3.11.20, ט״ז בחשוון | 19:00-16:00 | בזום | בלא תשלום | בהרשמה מראש

16:00 | התכנסות

16:30 | ברכות
פרופ’ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית וראשת מכון בן־צבי

19:00-16:45 | רב שיח

מנחה: ד״ר מלילה הלנר־אשד, מכון הרטמן והאוניברסיטה העברית

משתתפים
ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית
ד״ר אבישי בר־אשר, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ דוד שולמן, האוניברסיטה העברית

דברי סיכום
פרופ׳ שרה סבירי, האוניברסיטה העברית

לפרטים > 02-5398855