כי סערת עלי - קורס

שלוש פרשיות רצח שהסעירו את היישוב
תאריך: 12/08/2020
יום רביעי כ"ב באב תש"פ
שעה: 00:00
₪ 80.00

כי סערת עלי
שלושה מפגשי הרצאות בזום | ימי רביעי מדי שבוע | 19:30-18:30 
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: עופר רגב

סיפורן של שלוש פרשיות רצח אשר הסעירו את החברה הישראלית המתהווה


יום רביעי, 12.8.20, כ"ב באב תש"ף
רכבת לילה - 1903
הצעת ההתיישבות ברמת מאו שבקניה (אוגנדה) וניסיון ההתנקשות במקס נורדאו


יום רביעי, 19.8.20, כ"ט באב תש"ף
רכבת דו־כיוונית - 1933
הפולמוס בין הסכם עם הנאצים לבין הלחץ לחרם עולמי עליהם ורצח חיים ארלוזורוב


יום רביעי, 26.8.20, ו' באלול תש"ף
רכבת אחרונה - 1956
משפט הדיבה 'מדינת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד', שואת יהודי הונגריה ורצח ישראל קסטנר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
 לפרטים נוספים > 02-5398855


איור: הרצל ונורדאו 'על הסוס' מול מתנגדיהם

כי סערת עלי
שלושה מפגשי הרצאות בזום | ימי רביעי מדי שבוע | 19:30-18:30 
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: עופר רגב

סיפורן של שלוש פרשיות רצח אשר הסעירו את החברה הישראלית המתהווה


יום רביעי, 12.8.20, כ"ב באב תש"ף
רכבת לילה - 1903
הצעת ההתיישבות ברמת מאו שבקניה (אוגנדה) וניסיון ההתנקשות במקס נורדאו


יום רביעי, 19.8.20, כ"ט באב תש"ף
רכבת דו־כיוונית - 1933
הפולמוס בין הסכם עם הנאצים לבין הלחץ לחרם עולמי עליהם ורצח חיים ארלוזורוב


יום רביעי, 26.8.20, ו' באלול תש"ף
רכבת אחרונה - 1956
משפט הדיבה 'מדינת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד', שואת יהודי הונגריה ורצח ישראל קסטנר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
 לפרטים נוספים > 02-5398855


איור: הרצל ונורדאו 'על הסוס' מול מתנגדיהם