תחת כיפת הלאום (ימי ד', 18:00-19:00, פתיחה 17.2)

בתי כנסת, תפילה וציונות בארץ ישראל
תאריך: 17/02/2021
יום רביעי ה' באדר תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 150.00

תחת כיפת הלאום
בתי הכנסת ונוסח התפילה מבטאים עולם ותיק ועשיר של ערכים ומסורות. גם הציונות, שלכאורה "בעטה" בעולם המסורתי, עדיין נזקקה לבית הכנסת ולתפילה - אך עיצבה אותם באופן מותאם לצרכיה. הקורס יעסוק בתווך שבין בתי כנסת, תפילה וציונות בארץ ישראל: סמלים, נוסחים, ערכים ומתחים. 

חמישה מפגשי הרצאות | בימי רביעי  מדי שבוע | 19:00-18:00 
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך | עלות: 150 ₪

יום רביעי, 17.2.2021, ה' באדר תשפ''א
'עין לציון צופיה'
כיצד יוצרים בית כנסת לאומי? התלבטויות מן המאה הקודמת.
מרצה: ד"ר ראובן גפני


יום רביעי, 24.2.2021, י"ב באדר תשפ''א
'כיפת ביה"כ בין כיפות כל בית גדול - כירח בין הכוכבים'
מביה"כ 'החורבה' לביה"כ הגדול של תל אביב - סיור מקוון בין בתי הכנסת הגדולים עד הקמת המדינה.
מרצה: ד"ר ראובן גפני


יום רביעי, 3.3.2021, י"ט באדר תשפ''א
'הגן עליה באברת חסדך'
סיפורן של התפילה לשלום המדינה ושל התפילה לשלום חיילי צה"ל.
מרצה: ד"ר יואל רפל


יום רביעי, 10.3.2021, כ"ו באדר תשפ''א
'אשר עשה הפסיפוס הזה'
מה מספרים לנו בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ואלו ערכים נרמזים לפוקדים אותם?
מרצה: פרופ' רינה טלגם


יום רביעי, 17.3.2021, ד' בניסן תשפ''א
'אפשר סידור תפילה בידי ואני אתיירא?'
קילומטר מרובע של סידורים: מסע גיאוגרפי מקוון בעקבות הסידורים הירושלמיים ששינו את פני התפילה בישראל.
מרצה: ד"ר ראובן גפני

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 
rishum@ybz.org.il | 02-5398855


בתמונה:  תבליט ביה"כ 'החורבה' בביה"כ הגדול, תל אביב (צילום: ד"ר א' טייכר) 

תחת כיפת הלאום
בתי הכנסת ונוסח התפילה מבטאים עולם ותיק ועשיר של ערכים ומסורות. גם הציונות, שלכאורה "בעטה" בעולם המסורתי, עדיין נזקקה לבית הכנסת ולתפילה - אך עיצבה אותם באופן מותאם לצרכיה. הקורס יעסוק בתווך שבין בתי כנסת, תפילה וציונות בארץ ישראל: סמלים, נוסחים, ערכים ומתחים. 

חמישה מפגשי הרצאות | בימי רביעי  מדי שבוע | 19:00-18:00 
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך | עלות: 150 ₪

יום רביעי, 17.2.2021, ה' באדר תשפ''א
'עין לציון צופיה'
כיצד יוצרים בית כנסת לאומי? התלבטויות מן המאה הקודמת.
מרצה: ד"ר ראובן גפני


יום רביעי, 24.2.2021, י"ב באדר תשפ''א
'כיפת ביה"כ בין כיפות כל בית גדול - כירח בין הכוכבים'
מביה"כ 'החורבה' לביה"כ הגדול של תל אביב - סיור מקוון בין בתי הכנסת הגדולים עד הקמת המדינה.
מרצה: ד"ר ראובן גפני


יום רביעי, 3.3.2021, י"ט באדר תשפ''א
'הגן עליה באברת חסדך'
סיפורן של התפילה לשלום המדינה ושל התפילה לשלום חיילי צה"ל.
מרצה: ד"ר יואל רפל


יום רביעי, 10.3.2021, כ"ו באדר תשפ''א
'אשר עשה הפסיפוס הזה'
מה מספרים לנו בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ואלו ערכים נרמזים לפוקדים אותם?
מרצה: פרופ' רינה טלגם


יום רביעי, 17.3.2021, ד' בניסן תשפ''א
'אפשר סידור תפילה בידי ואני אתיירא?'
קילומטר מרובע של סידורים: מסע גיאוגרפי מקוון בעקבות הסידורים הירושלמיים ששינו את פני התפילה בישראל.
מרצה: ד"ר ראובן גפני

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 
rishum@ybz.org.il | 02-5398855


בתמונה:  תבליט ביה"כ 'החורבה' בביה"כ הגדול, תל אביב (צילום: ד"ר א' טייכר)