קריית היובל בין מסורת לחידוש (8.10)

עולים ופייטנים, מסורות ושיכונים בשכונה בת 70 - סיור מיוחד לכבוד כנס ירושלים למסורתיות
תאריך: 08/10/2021
יום שישי ב' בחשון תשפ"ב
שעה: 09:00
₪ 100.00

קריית היובל בין מסורת לחידוש

סיפורה של שכונת קריית היובל מקביל לסיפורה של מדינת ישראל: עליה וקליטה, מסורת, שינוי והמשכיות. בסיור נספר על ראשיתה של השכונה, על מעברה ואזבסטונים, על הרוח של הילד חיים סבתו ועל בתי הכנסת של שיכון עולים ובית הכנסת 'תפארת בחורים', בו שומרה מסורת הפיוטים של יהודי מרוקו בהשראתו של רבי דוד בוזגלו.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ' 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

תצלום: הנשיא יצחק בן־צבי וראש העירייה מרדכי איש־שלום עם תושבי קרית היובל (ארכיון יד בן־צבי)

קריית היובל בין מסורת לחידוש

סיפורה של שכונת קריית היובל מקביל לסיפורה של מדינת ישראל: עליה וקליטה, מסורת, שינוי והמשכיות. בסיור נספר על ראשיתה של השכונה, על מעברה ואזבסטונים, על הרוח של הילד חיים סבתו ועל בתי הכנסת של שיכון עולים ובית הכנסת 'תפארת בחורים', בו שומרה מסורת הפיוטים של יהודי מרוקו בהשראתו של רבי דוד בוזגלו.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ' 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

תצלום: הנשיא יצחק בן־צבי וראש העירייה מרדכי איש־שלום עם תושבי קרית היובל (ארכיון יד בן־צבי)